Direct naar:

Hoofdopleider psychiatrie

Stichting GGNet zoekt een nieuwe Hoofdopleider voor de opleiding tot psychiater. De focus van GGNet ligt de komende jaren op een transitie naar een netwerkzorg organisatie gericht op het bevorderen van gezondheid en welbevinden. . Verandering is nodig binnen de ggz-sector, en ook in de samenwerking met netwerkpartners in de regio en in verdere professionalisering van de organisatie.

Wat ga je doen?

Als Hoofdopleider voor de opleiding tot psychiater speel je samen met je collega’s vanuit de A-opleidingscommissie een belangrijke en sturende rol in het opleiden van de volgende generatie psychiaters. Als hoofdopleider zijn je belangrijkste activiteiten:

 • Het selecteren van de juiste kandidaten (AIOS) voor de opleiding.
 • Het creëren en behouden van een goed opleidingsklimaat voor de AIOS.
 • Het vormgeven en begeleiden van het individuele opleidingstraject van de AIOS.
 • het organiseren van het interne onderwijs voor de AIOS.

samen met de consortiumpartners (Het Rijnstate ziekenhuis Arnhem, Pro Persona en UMC Radboud Nijmegen) geef je vorm aan het regionale opleidingsplan en inhoudelijk leiding aan het opleidingsteam Daarnaast geef je samen met Radboud Universiteit Nijmegen vorm aan stages voor (senior) co-assistentschappen binnen GGNet.

Als hoofdopleider psychiatrie neem je deel aan de Centrale Opleidingscommissie waarin je samen met de P-opleider en de drie verpleegkundige opleiders vorm geeft aan het opleidingsklimaat van GGNet.

Ook neem je deel aan de Wetenschapscommissie en ben je zowel binnen als buiten GGNet boegbeeld van de A-opleiding.

Daarnaast werk je als psychiater binnen een van onze teams. Hiervoor zijn veel mogelijkheden. We gaan graag met je in gesprek over de patiëntengroep waarbij jouw vakmanschap het meest tot zijn recht komt.

Waar ga je werken?

Je gaat werken als hoofdopleider voor de A-opleiding. Als hoofdopleider werk je in de opleidingscommissie samen met een waarnemend opleider en deelopleiders op het gebied van; ouderenpsychiatrie, volwassenen, kinder- en jeugdpsychiatrie en coördinator psychotherapie.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de A-opleiding tot psychiater en stelt de hoofdopleider aan. De Raad van Bestuur bestaat uit twee bestuurders die in collegiaal verband opereren. Je bent lid van de Vereniging Medisch Specialisten van GGNet. De VMS verzorgd een geaccrediteerd scholingsprogramma van 24 punten.  

Over de A-opleiding tot psychiater

De opleiding duurt vierenhalf jaar. Het opleidingstraject bestaat uit een algemeen deel van tweeënhalf jaar gevolgd door twee jaar binnen één van de aandachtsgebieden.

 • Ouderenpsychiatrie
 • Psychotherapie
 • Volwassenenpsychiatrie
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie

In de aandachtsgebieden ouderen en volwassenen hebben wij een aantal aantrekkelijke stages, en   verder kunnen die aandachtsgebieden mooi ingevuld worden met stages bij onze consortiumpartners, ProPersona en het RadboudUMC. Voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie is er een goede samenwerking met Karakter.

De Kwaliteitsvisitatie van de opleiding loopt tot 2025.

Over GGNet

GGNet is de grootste GGZ-dienstverlener in Noord- en Oost-Gelderland met een breed aanbod gericht op preventie, kortdurende enkelvoudige behandeling tot gespecialiseerde GGZ. Ook bieden wij forensische psychiatrische zorg. We zijn TopGGz-gecertificeerd op persoonlijkheids- en eetstoornissen en bieden begeleid wonen. Met 2.100 collega’s en zo’n 200 vrijwilligers ondersteunen, begeleiden en behandelen we circa 18.000 mensen met psychiatrische aandoeningen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Dit doen we vanuit de standplaatsen Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Zevenaar en Winterswijk, waarbij we ons richten op alle leeftijdsgroepen binnen onze regio.

In het meerjarenbeleidsplan Een wereld te winnen hebben we onze ambitie voor de komende drie jaar op een rij gezet. Wij willen GGNet transformeren tot een netwerkzorgverlener die de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment levert. Heel specifiek betekent dit:

 • We willen voor onze patiënten dat ze minder afhankelijk zijn van zorg. Sleutelbegrippen hierbij zijn zelfregie, focus op herstel, ‘blijven meedoen’ door zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven, de inzet van ervaringsdeskundigheid en van het sociale netwerk van de patiënt.
 • We bewegen naar hele nieuwe vormen van netwerkzorg:
  • behandeling met inzet van technologie en innovatie
  • meer ambulante dienstverlening met een sterke focus op positieve gezondheid en herstel
  • meer samenspraak en inspraak vanuit de zorgprofessionals
 • We gaan voor betaalbare, toegankelijke en inclusieve zorg.
 • We zetten sterk in op de vitaliteit en professionele ontwikkeling van onze medewerkers.
 • We zoeken nieuwe en andere wegen om onze zorg nog beter te maken.
 • We delen onze visie actief binnen en buiten de ggz.

GGNet beschikt over diverse medezeggenschaps- en adviesgremia:

 • Drie medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Familieraad;
 • Zes discipline gebonden staven die de verschillende zorgprofessionals per beroepsgroep vertegenwoordigen: de Agogen, Ervaringsdeskundigen, Psychologen, Vaktherapeuten, Vereniging Medische Staf en Verpleegkundigen
 • Het College Geneesheren Directeuren, dat in afstemming met de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg en voor de uitvoering van de Wet Verplichte ggz

GGNet kent een goede onderzoek infrastructuur met een actieve wetenschapscommissie en verschillende onderzoekslijnen en promovendi.

Dit ben jij

Als onze nieuwe hoofdopleider beschik je over ruime ervaring (tenminste drie jaar) als psychiater Je bent oprecht betrokken bij en hebt grote affiniteit met de aard, de activiteiten en de cultuur van GGNet. Je  hebt oog en oor voor de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie.

Door jouw brede kijk op het vak van psychiater ben je in staat samenhang te brengen tussen de biologische, psychotherapeutische en sociale verklaringsmodellen. Je bent in staat om binnen een grote GGZ instelling de randvoorwaarden van de opleiding te waarborgen.

✔Je bent in staat om leiding te geven aan het opleidingsteam
✔Je werkt graag mee aan het wetenschappelijk onderbouwen van de nieuwe praktijk.
✔Onderzoekservaring en het afgerond hebben van een promotietraject is een pre.

Vanzelfsprekend ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kritisch ten aanzien van de bestaande routines. Je bent een gesprekspartner die beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden en weet draagvlak te creëren. Met jouw talent voor engagement weet je verbinding te zoeken én te onderhouden met collega opleiders binnen GGNet en andere collega instellingen.

✔Je bent een inspirerend rolmodel voor onze assistenten.  
✔Je bent bevlogen en ambitieus voor het werk als psychiater en begeleidt onze AIOS richting het vak.

Procedure

Ben je geïnteresseerd?  Stuur dan vóór 12 juni 2022 je CV en een begeleidende brief via de vacaturepagina. Met eventuele vragen kun je  contact opnemen met Jochanan Huijser, zorginhoudelijk bestuurder op telefoonnummer 088-933 3000.

De gesprekken vinden plaats op 20 juni 2022 aan de hand van twee sollicitatiecommissies.