Gepubliceerd:

IPS staat voor Individuele Plaatsing en Support en is de enige evidence-based methodiek voor de arbeidstoeleiding van cliënten naar betaalde arbeid. Twomorrow is binnen GGNet de uitvoerder van IPS binnen de FACT en VIP- teams. De IPS-trajectbegeleiders zijn vanuit Twomorrow gedetacheerd naar GGNet. GGNet heeft hiervoor gekozen omdat zij re-integratie zien als een expertise die een eigenstandige rol en plaats verdient, die in een zorgorganisatie snel verwatert.

De auditoren zijn in het rapport enthousiast over de samenwerking: “Er is veel afstemming met en steun vanuit GGNet om IPS goed uit te kunnen voeren. In gesprek met het management en afgevaardigde van de RvB tijdens de modelmeting en uit de beleidsstukken komt dit duidelijk naar voren. Ook is er een stuurgroep waarin Twomorrow en GGNet deelnemen”.

Alsook de coördinatie en de heldere afspraken over werkprocessen van het IPS programma vormen sterke punten. Zo wordt er een checklist gehanteerd voor alle belangrijke stappen in een individueel traject (bv. CORAL), zijn er maandelijkse intervisie en opleidingsdagen, heeft de coördinator maandelijks caseload overleg met alle IPS trajectbegeleiders, en wordt alles bijgehouden in een centraal (tijds)registratiesysteem.

Op programmaniveau worden proactief contacten met werkgevers en andere belangrijke stakeholders (bv. gemeenten, management van GGNet, UWV) door de IPS coördinator geïnitieerd en onderhouden. Het netwerk van contacten wordt systematisch onderhouden en verdeeld onder IPS trajectbegeleiders.

Familie en naasten kunnen in het programma zowel in individuele trajecten als op programmaniveau (bv.voor acquisitie) nog structureler worden betrokken.

De bekroning in de vorm van een positieve beoordeling komt dan ook niet uit de lucht vallen. We feliciteren alle betrokken met dit mooie resultaat!

Met vriendelijke groet,

Evelyn Wannet