Direct naar:

Psychiater IVB Warnsveld

Stichting GGNet zoekt voor het expertisecentrum voor ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) een psychiater. De focus van het expertisecentrum ligt op de behandeling van volwassenen die op meerdere levensgebieden problemen ervaren en voor een langere tijd (psychiatrische) hulp nodig hebben.

Wat ga je doen?

Als psychiater binnen de intensieve vervolg behanding (IVB) behandel je patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Je bent leading professional en werkt vanuit de gedachte van de positieve psychiatrie. Je maakt deel uit van, en werkt samen met een hoog opgeleid en ervaren multidisciplinair team. In deze samenwerking wordt van je verwacht dat je in goede afstemming met het gehele team, inhoud geeft aan het regiebehandelaarschap en alle taken die daar mee samenhangen.

Je bent eindverantwoordelijk voor individuele patiënten: je levert een aandeel in de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Je beoordeelt (acute) hulpvragen en maakt daarbij een inschatting van de situatie. Je draagt op basis van je specifieke deskundigheid een bijdrage aan de ontwikkeling van hoogwaardige zorg en je blijft je eigen vakgebied verder ontwikkelen.

Hoe leuk is het om je eigen kennis maar ook die van alle betrokken teams samen te vergroten tot een topniveau. Je zoekt samen met je collega’s de verbinding om onze patiënten de beste zorg te bieden.

Waar ga je werken?

Het expertisecentrum is een klinische afdeling, centraal gelegen op het Groot Graffel aan de Vordenseweg in Warnsveld. De doelstelling van IVB Warnsveld is het bieden van voortgezette behandeling binnen een veilige leefomgeving aan mensen die voor langere tijd afhankelijk zijn van begeleiding en ondersteuning. Wij richten ons op volwassen patiënten (ouder dan 18 jaar) met meervoudige en complexe problemen, meestal op verschillende levensgebieden.

De IVB in Warnsveld bestaat uit de afdelingen De Meent en IVB bungalows. Dit zijn afdelingen waar klinische langdurige zorg wordt geboden aan de zogenoemde EPA-groep. De afdelingen bieden plaats aan ca. 135 volwassenen met langdurige hoog complexe psychiatrische of psychosociale problemen van zodanige aard, dat zij intensieve behandeling en begeleiding nodig hebben.

Herdiagnostiek, richtlijnconform behandelen en doelgericht toewerken naar herstel zijn hierbij de leidende principes. Het zorgprogramma DITSMI wordt integraal neergezet. Het zorgmodel (oftewel werkwijze) wordt gezien als een uniek en innovatief zorgmodel binnen een klinische setting. Verpleegkundige teams werken niet groepsgericht, maar worden ‘outreachend’ ingezet en kunnen flexibel op- en afschalen. Deze werkwijze draagt bewezen bij aan herstel (‘Fact werken in de kliniek’). Het model wordt landelijk gezien als vooruitstrevend. Kortom, ontwikkelgericht en ambitieus zijn kenmerken die op deze kliniek van toepassing zijn.

Binnen IVB wordt met negen verpleegkundige teams gewerkt en één behandelteam (met o.a. psychiaters, een algemeen arts, een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, PMT, beeldend therapeut, SPV-ers en GZ-agoog in de rol van coördinerend behandelaar, VS i.o., een psychodiagnostisch werker, een ervaringsdeskundige en gespecialiseerd maatschappelijk werkenden). Elk team kent zijn eigen specialisme.

Over GGNet

GGNet is de grootste GGZ-dienstverlener in Noord- en Oost-Gelderland met een breed aanbod gericht op preventie, kortdurende enkelvoudige behandeling tot gespecialiseerde GGZ. Ook bieden wij forensische psychiatrische zorg. We zijn TopGGz-gecertificeerd op persoonlijkheidsproblematiek en eetstoornissen en bieden begeleid wonen. Met 2.100 collega’s en zo’n 200 vrijwilligers ondersteunen, begeleiden en behandelen we circa 18.000 mensen met psychiatrische aandoeningen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Dit doen we vanuit de standplaatsen Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Zevenaar en Winterswijk en hoofdlocatie Warnsveld, waarbij we ons richten op alle leeftijdsgroepen binnen onze regio.

In het meerjarenbeleidsplan Een wereld te winnen hebben we onze ambitie op een rij gezet. Wij willen GGNet transformeren tot een netwerkzorgverlener die de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment levert. Heel specifiek betekent dit:

We willen voor onze patiënten dat ze minder afhankelijk zijn van zorg. Sleutelbegrippen hierbij zijn zelfregie, focus op herstel, ‘blijven meedoen’ door zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven, de inzet van ervaringsdeskundigheid en van het sociale netwerk van de patiënt.

We bewegen naar hele nieuwe vormen van netwerkzorg:

 • Behandeling met inzet van technologie en innovatie
 • Meer ambulante dienstverlening met een sterke focus op positieve gezondheid en herstel
 • Meer samenspraak en inspraak vanuit de zorgprofessionals
 • We gaan voor betaalbare, toegankelijke en inclusieve zorg
 • We zetten sterk in op de vitaliteit en professionele ontwikkeling van onze medewerkers
 • We zoeken nieuwe en andere wegen om onze zorg nog beter te maken
 • We delen onze visie actief binnen en buiten de ggz


GGNet beschikt over diverse medezeggenschaps- en adviesgremia:

 • Drie medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Familieraad;
 • Zes discipline gebonden staven die de verschillende zorgprofessionals per beroepsgroep vertegenwoordigen: de Agogen, Ervaringsdeskundigen, Psychologen, Vaktherapeuten, Vereniging Medische Staf en Verpleegkundigen
 • Het College Geneesheren Directeuren, dat in afstemming met de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg en voor de uitvoering van de Wet Verplichte ggz

GGNet kent een goede onderzoek infrastructuur met een actieve wetenschapscommissie en verschillende onderzoekslijnen en promovendi.

Dit ben jij

Als onze nieuwe psychiater durf je feedback te geven en ontvangen, je ben iemand waarbij samenwerking en verbindingen aangaan/onderhouden centraal staat.

 • Je hebt de academische opleiding tot arts (inclusief BIG-registratie) en een medische specialisatie tot psychiater  (bijna) afgerond (inclusief MSRC-registratie).
 • Je deelt de visie van GGNet op het gebied van herstelgericht werken.
 • Je bent slagvaardig, veerkrachtig en grijpt kansen altijd met beide handen aan. Je deelt je expertise graag met je teamleden en stuurt aan op zelfvertrouwen, groei en ontwikkeling.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd?  We ontvangen je CV en motivatiebrief graag via het sollicitatieformulier.

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Renske Verbeek (manager), 06-46975773 of voor inhoudelijke vragen met psychiater Mike Veereschild 06-12513609.

Heb je vragen of de werving & selectieprocedure? Bel of stuur een WhatsApp naar Giovanni Lie-A-Sak, Recruiter, via 06-51638835.