Direct naar:

Verpleegkundig specialist GGNet Ouderen Zutphen

Werk jij graag mee aan verbinding en ontwikkeling vanuit de inhoud? GGNet Ouderen is een expertisecentrum voor ouderenpsychiatrie en zoekt voor het ambulante team in Zutphen een verpleegkundig specialist GGZ.

Plaats

Zutphen

Aantal uur

16-24

Vacaturenummer

203122

Dit ga je doen

In de functie van verpleegkundig specialist verricht je complexe verpleegkundige zorg en geprotocolleerde medische zorgtaken. Naast de psychiater en klinisch psycholoog ben je als VS regiebehandelaar en draag je zorg voor het behandelproces (binnen de Basis GGZ en specialistische GGZ).


• Je bent een onderdeel van een hecht multidisciplinair team met eigen visie en een breed aanbod aan behandelmodules.
  In deze samenwerking wordt van je verwacht dat je in goede afstemming met het gehele team inhoud geeft aan het
  regie- en medebehandelaarschap en alle taken die daar mee samenhangen.
• Je verricht intakes en diagnostische werkzaamheden vanuit een geïntegreerd verpleegkundig en medisch-psychiatrisch
  referentiekader.
• Je stelt een diagnose en indiceert de behandeling. Je werkt hierbij nauw samen met de psychiater en klinisch
   psycholoog.
• Je beoordeelt (acute) hulpvragen en maakt daarbij een inschatting van de situatie.
• Je draagt zorg voor de somatische screening en de farmacotherapie, voornamelijk in de BasisGGZ.
• Je draagt op basis van je specifieke deskundigheid een bijdrage aan de ontwikkeling van hoogwaardige zorg.
• Samen met de andere VSen van GGNet Ouderen draag je als verpleegkundig leider bij aan verdere profilering van het
  beroep en kwaliteitsverbetering in de praktijk.

Hier ga je werken

Het ambulante team Zutphen van GGNet Ouderen is gesitueerd in het RGC, locatie Gelre Ziekenhuizen Zutphen.
Het is een poliklinische afdeling, inclusief een aantal deeltijdprogramma’s. De klinische voorzieningen voor ouderen voor de Regio Apeldoorn/Zutphen zijn gesitueerd in Apeldoorn. Er is nauwe samenwerking met de collega’s van zowel de poli als van de klinieken van GGNet Ouderen Apeldoorn. Binnen het RGC Zutphen vindt voorts ECT-behandeling plaats, uitgevoerd door een team van (ouderen-) psychiaters uit de regio’s.
Er zijn goede keten- en netwerk contacten met specialismen van het Gelre ziekenhuis en de V&V ketenpartners in de regio (consultatie, medebehandeling en samenwerkingsprojecten).

GGNet Ouderen is een expertisecentrum binnen GGNet.
Wij geloven dat het voor een succesvolle psychiatrische behandeling bij ouderen cruciaal is om ook oog te hebben voor het lichamelijk en dagelijks functioneren. Waar mogelijk in de eigen leefomgeving met optimale zelfstandigheid en autonomie. Binnen GGNet Ouderen handelen we vanuit vier kernwaarden:
Wij sluiten aan bij de patiënt en diens netwerk (presentiebenadering)
Wij gaan uit van de levensloop van de patiënt
Onze inzet is maximaal herstel van gezondheid (Positieve gezondheid)
Wij zijn samen verantwoordelijkheid voor de behandeling van de patiënten.

We doen dit vanuit twee rollen:
Wij zijn expert in ouderenpsychiatrie: Evidence-based behandelmethoden worden waar mogelijk gecombineerd met moderne technische hulpmiddelen. Onze zorgpaden zijn de leidende kwaliteitsstandaard van elke behandeling.
Volgens het academische werkplaats-model verbinden we kennisontwikkeling en patiëntenzorg met elkaar. We werken samen met een aantal universitaire centra en hogescholen.
We stimuleren eigen wetenschappelijke ambities van onze medewerkers.

Wij zijn partner in mentale gezondheid voor ouderen: Ons werk doen we in verbinding met de partners in de regio. We streven naar nieuwe, wijkgerichte, geïntegreerde zorg voor ouderen. Niet-specialistische zorg laten we over aan anderen, maar we zorgen er wel voor dat niemand tussen wal en schip valt. We brengen onze expertise daarom daar waar het nodig is. We dragen bij aan de deskundigheidsbevordering. Dit houdt in scholing en deskundigheidsbevordering door cursussen en consultatie voor verschillende disciplines, bij netwerkpartners in de regio.

Dit ben jij

Jij:

✔ bent een geregistreerd VS GGZ in het BIG-register (artikel 14 wet BIG);
✔ hebt ervaring/affiniteit met de doelgroep ouderen;
✔ bent ondernemend, toegankelijk, zelfstandig en energiek;
✔ bent creatief in het vinden van oplossingen voor niet alledaagse problemen en je weet om te  gaan met weerstand bij patiënten;
✔ neemt je verantwoordelijkheid en hecht veel waarde aan samenwerking, kwaliteit en klantgerichtheid.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist

Dit bieden we je

Wij bieden je een contract voor 16-24 uur per week voor de duur van jaar met zicht op een vaste aanstelling.

Daarnaast kun je rekenen op:

• Een bruto maandsalaris tussen € 3.835,- en € 5.848,- afhankelijk van kennis en ervaring (CAO GGZ, functiegroep 65) op
  basis van 36 uur. Bereken hier jouw netto salaris;
• Een reiskostenvergoeding;
• Een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
• Een pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
• 21 vakantie dagen (+ 35 uur levensfasebudget uren);
• Regie op eigen ontwikkeling via de GGZ-Elearning academie en GoodHabitz, hier staan diverse cursussen tot jouw
  beschikking;
• Toegang tot de GGZ-Elearning academie, hier staan diverse cursussen tot jouw beschikking;
• Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te
  zetten voor bijvoorbeeld een aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof en kun je o.a. gebruik maken van onze
  regeling Leasefiets.

Maar boven alles bieden we je een uitdagende en afwisselende baan in een prettige en inspirerende werkomgeving die je volop ruimte geeft om op vakinhoudelijk vlak te groeien. In deze baan krijg je veel vrijheid en autonomie om je functie en jezelf te ontwikkelen.

Solliciteren

Herken jij jezelf? Reageer dan snel via het sollicitatieformulier. De vacature staat open tot en met 25 juni 2023. Bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de vacature mogelijk eerder.

Heb je specifieke inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Sanne Wassink, VS GGZ en strategisch beleid professional GGNet Ouderen, via telefoonnummer 088-9334154 of s.wassink@ggnet.nl, of met Marga Mulder, manager Ouderen GGNet Ouderen Apeldoorn-Zutphen, via telefoonnummer 06-22930313 of m.mulder@ggnet.nl.

Neem voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure contact op met Heidi Odinot, medewerker Recruitment, via werkenbij@ggnet.nl.

Sollicitatieformulier

Gerelateerde vacatures

Verpleegkundig specialist Basis GGZ (Zutphen)

Je werkt in kortdurende en langerdurende trajecten samen met de client om de hulpvraag te beantwoorden. Het is hoofdzakelijk voor de chronische/herstel doelgroep en deels in kortdurende trajecten.

Expertise:
Verpleegkundig specialisten
Plaats:
Zutphen
Tijd:
16-24 uur

Verpleegkundig specialist Ambulant Zorg

Ben jij die bevlogen en enthousiaste verpleegkundig specialist? Als verpleegkundig specialist bij GGNet lever je binnen het ambulante team Apeldoorn een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor onze patiënten.

Expertise:
Verpleegkundig specialisten
Plaats:
Apeldoorn
Tijd:
28-36 uur

Verpleegkundig specialist - Hoog Intensief Klinische Zorg

Jij biedt intensieve verpleegkundig en geprotocolleerde medische zorg en behandeling aan patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Expertise:
Verpleegkundig specialisten
Plaats:
Apeldoorn
Tijd:
28-32 uur