Direct naar:

Bezorgde medewerkers GGNet in de krant

Gisteren publiceerde de Gelderlander dit artikel. Daarin uiten een aantal GGNet-collega’s hun bezorgdheid over het tekort aan bedden in de acute zorg. GGNet zou door het afbouwen van bedden de laatste jaren te weinig plek hebben voor opname van mensen die acute zorg nodig hebben. We benadrukken dat de feiten anders liggen. 

Gepubliceerd: 22 augustus 2019

Bezorgde medewerkers GGNet in de krant

Door kortere opnameduur, hebben we nog altijd een bed beschikbaar voor mensen in een crisissituatie. Dit vraagt veel van onze ambulante en klinische collega’s. De cijfers laten zien dat het aantal crisismeldingen, net als het aantal gedwongen opnamen, ongeveer gelijk is gebleven. De suggestie uit het artikel dat meer bedden de oplossing zouden zijn, delen wij dan ook niet.

Het is bekend dat de geestelijke gezondheidszorg landelijk te maken heeft met financiële krapte, wachtlijsten en de moeite die het kost om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Ook herkennen wij dat zorgpersoneel hierdoor, en door de steeds toenemende registratiedruk, een hoge werkdruk ervaart. Wij begrijpen de zorgen hierover. We werken er net als andere ggz-organisaties, dan ook hard aan om deze problemen het hoofd te bieden. Zodat we de zorg toegankelijk en betaalbaar kunnen houden.