Direct naar:

Drie nieuwe zorgproducten onderzocht

Afgelopen dinsdag vond de 1e Dragons’ Den van GGNet plaats. We organiseerden dit voor Zorgstaf-leden, senior verpleegkundigen van Woonzorg en managers. Drie leveranciers van nieuwe producten presenteerden zich aan dit gezelschap, op dat moment Dragons geheten. Na korte pitches besloten de Dragons wel of niet in de laatste ronde dieper op het product in te gaan. Om vervolgens te besluiten; gaan we volgend jaar investeren in dit product of niet?

Gepubliceerd: 15 november 2019

De uitkomst

Wat bleek? Alle drie de producten werden interessant bevonden door de Dragons! We gaan met deze producten vervolggesprekken plannen: de virtual reality bril voor EMDR-behandeling van Psylaris, de Smart Detect Camera van BPI Services om risicovol gedrag te voorspellen in besloten settingen en de online coachingsdienst van Inuka met probleemoplossende aanpak.

Gepubliceerd: 15 november 2019

Waarom

Wij selecteerden deze vernieuwende producten door ze te verbinden aan het doel: het vergroten van de patiënttevredenheid. We geloven dat we onze zorg alleen sterker kunnen maken door veranderingen en vernieuwingen aan deze twee doelen te verbinden.