Direct naar:

Even bellen met de nieuwe hoofdopleider, Jurjen Luykx

Jurjen Luykx, de nieuwe hoofdopleider van GGNet van de opleiding tot psychiater. Jurjen is ook hoofd van het onderzoeksprogramma psychiatrische genetica bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en één van de boegbeelden van De Jonge Psychiater. Zijn onderzoeksactiviteiten blijft hij voor 2 dagen doen naast zijn baan als hoofdopleider. Zijn positie als onderzoeker aan het UMC Utrecht wil hij graag benutten om mogelijkheden voor assistenten in opleiding te creëren in de vorm van keuzestageplekken c.q. promotieplaatsen. Hij vindt bovendien dat academische AIOS tijdens hun opleiding meer dan een half jaar bij een GGZ instelling zouden moeten werken, omdat daar andere vaardigheden te leren vallen dan in de academie.

Gepubliceerd: 13 mei 2019

Waarom zou iemand voor de opleiding bij GGNet moeten kiezen?

Wij bieden geïntegreerde zorg en dat is aantrekkelijk als je wilt leren. We bieden acute zorg volgens HIC model, we hebben allerlei behandelaanbod voor ouderen en mensen met persoonlijkheidsstoornissen, we hebben een expertisecentrum eetstoornissen, verschillende crisisdiensten en FACT-teams, intensieve vervolgbehandeling en doen allerlei vormen van ziekenhuispsychiatrie, zoals POP-poli, ECT en consulten in verschillende algemene ziekenhuizen. We kunnen snel schakelen met verschillende disciplines. De kern is dat de opleiding zo opleidt tot een allround psychiater terwijl er ook veel mogelijkheden voor verdieping zijn.

Wat is je visie op opleiden?

Een goede basis dus allround psychiater worden, op hoog niveau behouden daarbij gebruik makende van de moderne media. Zo wil ik de diagnostische camera, die tegelijkertijd interviewer en ondervraagde in beeld brengt en de beelden AVG-proof bewaart, gebruiken om casuïstiek beter in beeld te brengen en daardoor discussies te verdiepen. Ik vind ook dat bij het onderwijs de psychiaters een actievere rol moeten gaan spelen en dat het onderwijs niet geconcentreerd moet worden op de woensdag. Ook moet er binnen het onderwijs enerzijds meer ruimte komen voor gastsprekers en anderzijds meer aandacht voor psychofarmacologie en verschillende vormen van psychotherapie komen. Jurjen is al begonnen met het uitnodigen van externe sprekers. Zo komt Jaap Wijkstra deze zomer een master summer course psychodynamische therapie geven en staan er al sessies over andere vormen van psychotherapie, zoals interpersoonlijke therapie gepland. Tenslotte is toegang tot literatuur zeer belangrijk, reden waarom een trial met up-to-date en Dynamed Plus als point-of-care wordt uitgevoerd. Ook vind ik zichtbaarheid van de opleiding een werkpunt. Om die zichtbaarheid van de opleiding bij GGNet te vergroten zullen we als opleidingscommissie psychiatrie en centrale opleidingscommissie een visie moeten neerzetten die geïntegreerd is binnen GGNet als organisatie.

Wat is de uitdaging voor jou?

Om iedereen die psychiater wil worden in dit gebied voor GGNet te laten kiezen. Het mooiste is als ook mensen vanuit de Randstad een stap willen maken. Dat is vaak een extra grote stap helemaal als het gaat om mensen met gezinnen. We doen er veel aan om het aantrekkelijk te maken voor mensen die dit overwegen.  Verder is mijn ambitie dat het opleidingsniveau hoog blijft. We hebben een zeer goede opleiding  tot psychiater die heel goed ingebed is. 

Tips?

GGNet is relatief weinig bekend merk ik. Over de opleiding weten weinig mensen. We moeten in ieder geval heel goed gevonden kunnen worden. Dus te vinden zijn onder opleiding tot psychiater in plaats van A opleiding op Google, dat laatste kent niet iedereen. En hoe meer ambassadeurs hoe beter dus ook op je eigen kanalen kenbaar maken dat we een goede opleidingsplek zijn!