Direct naar:

Integrale zorg werkt bij ouderen met een depressie

Nieuw artikel als laatste onderdeel van promotieonderzoek Sanne Wassink-Vossen

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en leidt tot aanzienlijk verlies van gezondheid, welzijn en functioneren. Met de toenemende vergrijzing is depressie op latere leeftijd een wereldwijde uitdaging. 

Sanne Wassink heeft onderzocht welke type interventies het functioneren van ouderen met een depressie kunnen verbeteren. Er is in deze literatuurstudie onderscheid gemaakt in medicatie, psychologische behandeling, beweging en geïntegreerde zorg. De conclusie is dat geïntegreerde zorg (collaborative care) het beste werkt om functioneren te verbeteren bij ouderen met een depressie. Haar artikel is gepubliceerd in het internationaal verpleegkundig tijdschrift. 

Gepubliceerd: 15 februari 2022

Een belangrijke uitkomst, omdat ouderen vaak met meerdere aandoeningen en zorgverleners te maken hebben. Deze integrale zorg ofwel #netwerkzorg kan dus ook het herstel van depressie bevorderen.  Het wordt daarmee duidelijk dat we kwetsbare ouderen met depressie het beste kunnen helpen binnen een zorgnetwerk, met de focus niet alleen op de ziekte, maar ook op hun dagelijks functioneren en met de regie zo dicht mogelijk bij de patiënt. Sanne Wassink: “Ik zie daarin een belangrijke rol voor verpleegkundigen. De verpleegkundige discipline is bij uitstek opgeleid om zich te richten op de gevolgen van de ziekte en behandeling op het dagelijks functioneren van de patiënt, in plaats van op de ziekte zelf. Daarnaast spelen verpleegkundigen een belangrijke rol in de coördinatie van de zorg. Mooi dat dit nu is gepubliceerd in internationaal tijdschrift voor psychiatrisch verpleegkundigen.

Het artikel lees je hier.

Dit artikel is het laatste onderdeel van het promotieonderzoek naar de relatie tussen bewegen, depressie en functioneel herstel bij ouderen. Meer hierover lees je in het GGNet magazine

Lees hier het volledige promotieonderzoek.