Direct naar:

Maatregelen coronavirus

Er zijn in heel Nederland veel maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Dus ook bij GGNet. We schudden bijvoorbeeld geen handen, overal hangt een handenwasinstructie, grote bijeenkomsten gaan niet door en collega’s voor wie dat mogelijk is, werken thuis. Deze maatregelen zijn in het algemeen belang, maar helaas niet voor iedereen even prettig. We vertellen hier wat meer over de maatregelen. GGNet weet als geen ander wat voor impact grote gebeurtenissen op mensen kunnen hebben. Wij begrijpen als u zich bezorgd of angstig voelt. Bespreek uw zorgen met uw naasten of uw behandelaar. Er zijn ook mooie initiatieven waarin burgers elkaar helpen.

 

 

Gepubliceerd: 15 maart 2020

Klachten?

We vragen u om thuis te blijven wanneer u griep, verkoudsheidsklachten,  luchtwegklachten en/of koorts heeft. Voor zorgmedewerkers geldt dat zij alleen thuis blijven als zij klachten en koorts hebben, zodat de zorg zoveel mogelijk door kan gaan. De meest actuele informatie over het corona virus vindt u op de website van het RIVM. Ook kunt u terecht bij het publieksinformatienummer via telefoonnummer 0800 – 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur) Ook de rijksoverheid geeft een overzicht met relevante informatie.

 

Behandelingen vooral telefonisch of digitaal

Afspraken gaan in principe door, maar worden omgezet in een telefonische afspraak of kunnen soms via ons online systeem Karify. Uw behandelaar belt u hierover.  Alle deeltijdgroepen en de groepen van Bas en Preventie worden afgezegd. De behandelaren en patiënten spreken samen een individueel traject af. De vervolgafspraken zijn telefonisch.  


Bezoek & verlof

Contact is heel belangrijk voor onze patiënten. Fijn als u op bezoek komt. Voor onze klinieken en woonvoorzieningen vragen we u niet op bezoek te komen als u klachten en/of koorts heeft. Wij willen zo min mogelijk risico lopen voor onze patiënten en zorgmedewerkers. We vragen u om met maximaal twee bezoekers per patiënt op de woonvoorzieningen en met maximaal 1 bezoeker per patiënt langs te komen op de klinieken. Meldt u zich dan eerst bij de verpleegkundige? Op sommige afdelingen kan er helemaal geen bezoek meer komen, zoals bij de Boog. 

Patiënten kunnen helaas niet meer met verlof als zij opgenomen zijn. Dat betekent dat patiënten op de gesloten opname-afdeling en de IVB Ouderen tussendoor niet naar huis gaan. Bij een open opname kunnen patiënten ook niet met verlof. Als patiënten dat niet willen, dan overlegt de behandelaar over mogelijke alternatieven om een programma thuis te volgen. Ook bij de klinische behandeling van Scelta, Amarum en VGGNet is er een keuze tussen de hele week opgenomen zijn zonder verlof of met ontslag naar huis met ambulante telefonische ondersteuning. 

Bewoners die bij GGNet wonen, kunnen wel met verlof. We vragen hen om zich aan de maatregelen te houden van de overheid.