Direct naar:

Mentale gezondheid is een belangrijke factor van oud worden op een goede manier

Gepubliceerd: 25 maart 2022

Een team van het Experticecentrum Ouderen van GGNet heeft enthousiast als gastredacteur gewerkt aan het themanummer ‘ouderen’ van de NVGP (Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)).

Het ouder worden kent naast lichamelijke achteruitgang ook mentale problemen die specifiek zijn voor veroudering en waarvoor dus specifieke kennis nodig is. Denk bijvoorbeeld aan angst en depressie. In dit themanummer is alle kennis over ouderenpsychiatrie gebundeld, met daarbij speciale aandacht voor de ervaringen en resultaten van groepsbehandeling voor ouderen.

Lees hier de artikelen uit het themanummer