Direct naar:

Posterprijs onderzoek GGNet Ouderen

Gepubliceerd: 09 oktober 2019

Afgelopen vrijdag 4 oktober 2019 werd de jaarlijkse posterprijs voor beste wetenschappelijke poster op het jaarcongres van de beroepsvereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten uitgereikt aan Sanne Wassink, Verpleegkundig Specialist GGZ Ouderen GGNet voor haar pdf poster ‘Functioneel herstel bij ouderen met een depressie, een beloop studie over twee jaar’ (1.41 MB) .

Sanne Wassink heeft voor haar promotieonderzoek binnen de NESDO studie* gekeken naar de kenmerken van functioneel herstel bij ouderen met een depressie over een periode van 2 jaar. Hierbij waren er 3 doelen: het vergelijken van functionele beperkingen tussen depressieve en niet depressieve ouderen, het onderzoeken van het beloop van het functioneren en het exploreren van welke kenmerken samenhangen met dit beloop.

Uit de resultaten komt ten eerste de bevestiging dat ouderen met en depressie meer functionele beperkingen hebben dan niet depressieve ouderen. Het meest opvallende uitkomst is dat maar 1 op de 5 ouderen met een depressie een beloop met functioneel herstel bereikt na twee jaar. Het belangrijkste kenmerk van beter gaan functioneren is logischer wijs het in remissie gaan van de depressie zelf (symptomatisch herstel).

Het combineren van uitkomsten op functioneel en symptomatisch herstel geeft vervolgens zicht op twee groepen die functioneel slecht herstellen: een groep relatief gezonde oudere patiënten die waarschijnlijk vragen om meer focus op co morbide psychiatrische stoornissen en een groep van kwetsbaardere oudere patiënten die meer om een geïntegreerde, geriatrische behandeling vragen. 

De gevonden - vaak transdiagnostische - kenmerken zijn mogelijk aanknopingspunten voor het verbeteren van behandelstrategieën en verpleegkundige interventies voor subgroepen ouderen met een depressie, ter verbetering van het dagelijks functioneren.

U kunt hier het hele artikel lezen dat is gepubliceerd op sciencedirect.com

*Het merendeel van de patiënten die naar GGNet Ouderen verwezen worden, heeft te maken met depressieve klachten en verschijnselen. Zoals eerder al geschreven in ons nieuwsbericht van 27 juni 2019 op deze website heeft GGNet ouderen de afgelopen tien jaar geparticipeerd in grote landelijke onderzoeksprojecten rondom de depressieve oudere patiënt. Samen met verschillende andere expert-centra op dit gebied hebben we een langlopende studie gedaan naar factoren die zo’n depressie uitlokken en onderhouden en zo ook de prognose beïnvloeden. Dit was de NESDO studie (Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen).