Direct naar:

Tekenen op coronascherm als hulpmiddel in de therapie

Soms leveren de coronamaatregelen bijzondere ideeën op. Marlous Kleijberg, beeldend therapeut bij GGNet Centrum voor Interculturele Zorg, bedacht dat het scherm dat ter bescherming tussen haar en patiënten is geplaatst, ook gebruikt kan worden in de therapie.

Gepubliceerd: 05 augustus 2020

 

Marlous wil in haar behandeling een sfeer te creëren waarin dingen mogen en kunnen. Dat is voor veel patiënten die uit landen als Iran, Eritrea, Somalië, Irak, Venezuela en Syrië komen vaak al een hele grote stap. Ze hebben veel mee gemaakt en het is niet makkelijk om alle problemen onder woorden te brengen. 

Marlous: ‘Ik bedacht dat je met een stift kunt tekenen op het scherm. Ik trok de patiënt om en de patiënt mij. Zo kwamen we samen in beweging en ontstond er meer contact en oog voor elkaar. Het is een mooie oefening ‘naar een ander kijken’. Ik schreef wat dingen op en de ander ook. Daarna gingen we het scherm poetsen om de woorden eraf te halen. Ook dat was mooi, iets schoonmaken, iets wissen en regie daarover hebben. 

Soms begin ik te tekenen aan het begin van de therapie. Ik zet lijnen en de ander volgt dan. Op een volgend moment neemt de patiënt het voortouw. Leiden en volgen en dat omdraaien. Of woorden op een rijtje zetten om het helder te krijgen. Zo kun je ook tranen tekenen in gezichten. Ik had iemand die zei je kunt nooit al mijn verdriet voelen. Dat kan ik inderdaad niet maar ik kan wel je verdriet meevoelen, je tranen zien en je aandacht geven. 

GGNet Centrum voor interculturele zorg

GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten onze zorg specifiek op asielzoekers en statushouders met psychische problematiek in combinatie met cultuurspecifieke-, migratie- of acculturatieproblematiek en/of bij wie de reguliere zorg om deze reden stagneert. In ons centrum bieden we zowel preventieve- als specialistische zorg.