Direct naar:

Uniek traineeship van GGNet gestart!

Momenteel volgt een groep van 20 basispsychologen en basis-orthopedagogen van GGNet het unieke traineeship Basispsychologen. Uniek omdat dit het eerste traineeship is binnen de GGZ waarbij de combinatie is gemaakt van bijscholing en het uitvoeren van diagnostiek en behandeltaken onder supervisie van een werkbegeleider.

Gepubliceerd: 07 januari 2019

 

Dit aanbod is in eigen huis opgezet. We kunnen ondertussen wel zeggen dat de groep bestaat uit zeer enthousiaste psychologen en orthopedagogen. Ze zijn gretig om veel te leren komend jaar. Een van de deelnemers: “Ik ben nog maar net in dienst maar heb al zo ontzettend veel geleerd. Wat een mooi aanbod dit traineeship. Mijn keuze voor GGNet was een heel goede keuze”. 

Vanuit het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) is met enthousiasme en nieuwsgierigheid gereageerd op ons initiatief. 

Mooie combinatie leren en ervaren

Aanleiding was de personeelskrapte in Winterswijk. Daardoor zijn we met een andere blik gaan kijken naar de mix van behandelaren en behandeltaken. Basispsychologen en orthopedagogen krijgen in het traineeship een mooie mix van kennis en ervaring:

  • Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie
  • Groepsgewijs supervisie psychodiagnostiek vanuit het Diagnostiek Centrum;
  • Klinische lessen door collega’s met een bepaald expertisegebied; ontwikkelingsstoornissen, trauma, angst- en  stemmingsstoornissen, LVB & SCIL, psychose maar ook herstelgericht werken komt aan de orde;
  • Aanleren van een intervisiemethodiek;
  • Moreel Beraad bijeenkomsten over ethische dilemma’s in relatie tot de beroepscode voor psychologen;
  • Themabespreking over onder meer het kwaliteitstatuut van GGNet, de  BIG-registratie, het tuchtrecht maar ook thema’s als verplichte behandeling,  klachtrecht en de GGNet-gedragscode voor professionals komen aan de orde.

Achterhoek en Twente

Om in aanmerking te komen, moeten basispsychologen en orthopedagogen een arbeids- of werkervaringscontract hebben van een bepaald aantal uren. Omdat de uitstroom van onze behandelaars de afgelopen tijd deels veroorzaakt is door (te) lange reistijden woon-werk, hebben we ook specifiek geworven in de regio Achterhoek/Twente. We hopen op die manier medewerkers voor langere tijd aan ons te binden.

Voordelen van het traineeship

  • Het traineeship beoogt een ontwikkeltraject te bieden waardoor deelnemers een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de behandeling. Hiermee kunnen ze GZ-psychologen en Klinisch psychologen ontlasten van bepaalde    taken. En daarmee een bijdrage leveren aan het terugdringen van wachtlijsten. Dat betekent nadrukkelijk niet dat de verschillende functies uitwisselbaar zijn. De uitdaging zit in het vinden van de goede balans in de functiemix    op elke afdeling. Dit om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, ook in complexe situaties. En om voldoende werkbegeleiding te geven aan de trainee.
  • Het traineeship kan een springplank zijn voor de GZ-opleiding.
  • Met dit traineeship kunnen we het arbeidsmarktperspectief van psychologen en orthopedagogen verbeteren. Een groot deel van de pas afgestudeerden gaat nu nog onbetaald aan de slag of kiest voor een ander beroep. Gezien de landelijk grote krapte op de arbeidsmarkt en de wachtlijsten willen we deze potentiële behandelaren graag vasthouden.