Direct naar:

Opleiding tot klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog (postmaster)

GGNet biedt elk jaar 30 postmaster-opleidingsplaatsen aan voor gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Hierbij combineer je werken in de klinische praktijk met een opleiding aan het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen (RCSW), onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Opleidingsprogramma

GGNet biedt elk jaar 30 postmaster-opleidingsplaatsen aan voor gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Hierbij combineer je werken in de klinische praktijk met een opleiding aan het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen (RCSW), onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vrouw schrijvend aan bureau

Gezondheidszorgpsycholoog

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog leidt op tot een basisberoep en duurt twee jaar, waarbij je vier dagen werkt en een dag per week opleiding volgt. De werkzaamheden vinden plaats op het gebied van diagnostiek indicatiestelling, psychologische behandeling en andere professionele taken.

Twee mannen in gesprek met koffie

Klinisch psycholoog

De vierjarige specialistische opleiding tot klinisch psycholoog geeft verdieping op de volgende onderwerpen:

  • het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische problematiek waarbij standaardmethoden tekortschieten;
  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als legitimatie voor het handelen en ter verbetering van de zorg;
  • het opleiden van en leidinggeven aan professionals in de zorg.
Vrouw in gesprek met man aan tafel

Psychotherapeut

Dit betreft de verkorte opleiding tot Psychotherapeut die openstaat voor Gezondheidszorgpsychologen die al werkzaam zijn binnen GGNet en die zich verder willen bekwamen in het aanbieden van psychotherapeutische behandeling. Het gaat om een intensief opleidingstraject van drie jaar waarvoor je je kunt aanmelden met een aanbeveling van je manager. 

Man en vrouw praten op de bank

Meer weten?

Voor werving van opleidingskandidaten plaatst GGNet in april vacatures op de website van het RCSW

Neem voor meer informatie over de post-master opleidingsplaatsen contact op met Laura Burgman, secretaresse specialistische opleidingen, via l.burgman@ggnet.nl of 088 933 56 47 of Silvia Pol, P-opleider, via s.pol@ggnet.nl

Twee vrouwen lopend door de gang