Wat we doen

Behandelingen binnen De Boog bevinden zich op het snijvlak van strafrecht en zorg en zijn vooral gericht op preventie van (terugkerend) grensoverschrijdend en risicovol (delict-) gedrag. Balanceren tussen zorg, behandeling en begeleiding is de uitdaging in dit mooie vak.

Kliniek

De kliniek heeft drie gedifferentieerde leefmilieus met verschillende afdelingen. Deze afdelingen vormen samen een zorgprogramma waarbinnen, opname, behandeling en resocialisatie plaatsvindt. Bij de behandeling neemt familie- en naastenbeleid een belangrijke plaats in.

Polikliniek

Hier behandelen we patiënten die vanwege hun psychiatrische problematiek in contact met politie en justitie (dreigen te) komen. De polikliniek werkt volop samen met de reguliere poliklinieken van GGNet en de (F)ACT teams in de regio.

Waar we zitten

GGNet De Boog in Warnsveld omvat een kliniek, een forensisch beschermd wonen bungalow en een polikliniek met locaties in Warnsveld, Apeldoorn, Zevenaar, Winterswijk en Doetinchem.

Teams binnen De Boog

De Boog kent drie clusters met ieder hun eigen identiteit. Er wordt gewerkt vanuit drie verschillende leefmilieus.

Cluster individueel

In dit cluster wordt gewerkt vanuit een supportief leefmilieu. We zetten in op het verstevigen van vaardigheden te leren omgaan met de eigen problematiek door gedragsmatig te leren. Het team heeft specifieke expertise over patiënten met LVB en ASS.

Cluster groepsgericht

In dit cluster bieden we groepsbehandelingen aan, zoals seeking safety en PMT. De focus ligt op het leren in en van interactie met anderen. De specifieke expertise binnen dit programma ligt in behandeling van trauma en verslaving en er is aandacht voor een gezonde leefstijl.

Cluster FHIC

Het programma van de Forensische High Intensive Care (FHIC) is het meest intensieve behandelmilieu. Patiënten komen hier in crisis binnen. Er is intensievere begeleiding dan op de andere programma's. In dit programma is er bij de medewerkers extra expertise in het behandelen en omgaan met sterk ontwrichtend gedrag.

Er kunnen ook patiënten zónder forensische titel worden opgenomen. Zij hebben een civiele maatregel en vanwege ernstige gedragsproblematiek een forensisch behandelmilieu nodig.

De Bungalow

De bungalow is een forensisch beschermd wonen op locatie in Warnsveld. Deze is cluster overstijgend. Vanuit elk cluster kan er doorgestroomd worden naar forensisch beschermd wonen.

Binnenboog

Dit team biedt activiteitenbegeleiding in de kliniek aan patiënten die nog geen (zelfstandige) vrijheden hebben. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van herstel en het ontwikkelen/ behouden van arbeidscompetenties.

Ondersteunende teams

Naast deze teams kent De Boog twee ondersteunende teams:

  • De zorgteamondersteuners zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning bij het bestellen en maken van de maaltijden. Zij ondersteunen bij de groepscorvee en helpen de patiënt bij onderhoud van kamer.
  • Medewerkers veiligheid zijn team overstijgend aanwezig. Zij zijn ondersteunend en de- escalerend aanwezig op de groepen waar nodig. Tevens rennen zij extra in alarmsituaties.
Fietsenmaker