Acute Zorg Zutphen

De open opname afdeling op locatie RGC te Zutphen is een allround afdeling met een specialisatie in het behandelen van stemmingsstoornissen, met onder andere ook de mogelijkheid van ECT-behandeling.

Expertise: Expertisecentrum depressie

Amarum

Onze medewerkers werken met passie aan de specialistische behandeling van een patiëntengroep met een complexe zorgvraag. Werken met mensen met een eetstoornis is boeiend, uitdagend en afwisselend. Een eetstoornis gaat namelijk bijna nooit alleen maar over ‘eten’ of ‘afvallen’. Meestal ontstaat een eetstoornis niet zomaar en heeft deze een bepaalde functie gekregen in het leven van een patiënt. Dit maakt de eetproblematiek én de behandeling ervan heel divers.

Meisje met moeder op de bank

Ambulante Zorg

GGNet Ambulante zorg biedt onze patiënten intensieve zorg waarbij een opname niet direct noodzakelijk is. De specialistische zorg kan geboden worden terwijl de patiënt thuis kan blijven wonen. We bieden verschillende vormen van ambulante zorg passend bij de hulpvraag van de patiënt.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2554

Bas

Bas is er voor iedereen vanaf achttien jaar die te maken heeft met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Iedereen kan daar op een zeker moment in zijn leven mee te maken krijgen. Sommigen voelen zich somber en hebben weinig energie. Anderen voelen zich angstig, hebben slaapproblemen of drinken te veel. Vaak gaan deze klachten na verloop van tijd vanzelf over. Maar als dat niet zo is en je klachten blijven je dagelijkse leven belemmeren, dan kan Bas je helpen om je weer beter te gaan voelen.

42 A9789

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is toewijdt aan het ondersteunen van individuen die te maken hebben met psychische of psychosociale uitdagingen. Het biedt een beschermde en ondersteunende omgeving waar cliënten, onder begeleiding van gespecialiseerde professionals, aan hun persoonlijke groei en zelfredzaamheid kunnen werken.

Beschermd wonen Nieuwe Meursweg GG Net High Res 128 Marcel de Bont Fotografie

Crisisdienst

De spoedeisende hulp van de psychiatrie. De Crisisdienst biedt spoedeisende hulp aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen. De hulp bestaat uit crisisinterventie en –stabilisatie.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2554

De Boog

FPA De Boog biedt behandelingen aan mensen waarvoor de rechter heeft bepaald dat er (mogelijk) een relatie is tussen het delict gedrag en het geestelijk welzijn. Er wordt dan een justitiële maatregel opgelegd voor diagnostiek en/of behandeling binnen de forensische zorg.

Getty Images 1215540740 Kleur Corr RGB

Diagnostiek Centrum

Binnen het Diagnostisch Centrum wordt er samengewerkt met alle GGNet afdelingen. Het Diagnostisch centrum voert op psychodiagnostische trajecten uit als ondersteuning voor andere afdelingen binnen GGNet. Door samen met de patiënt te onderzoeken hoe psychische klachten zijn te begrijpen in het hier en nu en tegen de achtergrond van diens verleden, kunnen we de best passende behandeling adviseren.

27 c2554cec84 kelsey nijssen

Hoog Intensive Klinische Zorg

HIKZ Apeldoorn en Doetinchem zijn klinische behandelomgevingen waarin verschillende afdelingen gevestigd zijn. Vanuit de herstelgerichte benadering ligt de nadruk op het vergroten van autonomie en eigenwaarde, waarbij de patiënt verantwoordelijk is voor diens eigen proces, werkt aan bewustwording en het leveren van een eigen bijdrage gericht op de toekomst.

Vrouw met drinken

IVB

Intensieve voortgezette behandeling

Op het terrein in Warnsveld bieden wij intensieve voortgezette behandeling (IVB) binnen een veilige leefomgeving aan mensen die voor langere tijd afhankelijk zijn van begeleiding en ondersteuning. IVB De Meent richt zich op volwassen patiënten (ouder dan 18 jaar) met meervoudige en complexe problemen, meestal op verschillende levensgebieden.

De Meent

Interculturele GGZ

Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is er voor mensen met psychische klachten, waarbij context en cultuur een belangrijke rol spelen. Dit geldt zowel voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden.

342 A5443

Jong

Als specialist in mentale gezondheid zetten wij ons in voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen (0 tot 23 jaar) en hun belangrijke naasten, die door (een vermoeden van) complexe psychiatrische problematiek zijn vastgelopen in hun ontwikkeling op verschillende levensgebieden. Wij zetten in op goede en passende zorg, hebben aandacht voor jouw veerkracht en gaan samen op zoek naar de kortste weg naar herstel.

Jongen maakt huiswerk met docent

Ouderen

GGNet Ouderen richt zich op mensen met psychische klachten van 60-65 jaar en ouder. GGNet Ouderen staat garant voor specialistische en hoog specialistische patiëntenzorg (behandelen) in combinatie met opleiden (scholing en opleidingen) en kennis (ontwikkelen, toepassen en delen) door constante ontwikkeling (innovatie en beleid). Wij zijn partner in mentale gezondheid voor ouderen.

Ouderen aan het knutselen 1159577979

Poli Complex Trauma

Poli Complex Trauma (PCT) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complexe trauma gerelateerde problematiek met als grondslag (vroeg) kinderlijke traumatisering. Dissociatie en dissociatieve identiteit stoornissen (DIS) vormen daarin een belangrijk aandachtsgebied.

PVG 230928 GG Net 120

Preventie

Het ondervinden van psychische klachten heeft invloed op diens ‘naasten’. Bij Preventie bieden we daarom informatie, activiteiten en ondersteuning aan voor naasten in de brede zin.

29 f241749e6b gettyimages 1270221905 rgb klein

Scelta

Scelta is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Mensen kunnen terecht als ze zijn vastgelopen in het eigen leven en ambulante hulp hun onvoldoende heeft kunnen helpen. Mensen kunnen ook bij Scelta terecht voor consultatie en second opinion.

Scelta man die zingt 83560481

VGGNet

VGGNet - Expertisecentrum voor psychiatrie en licht verstandelijke beperking -  is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met een ernstige psychiatrische stoornis die zwakbegaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. VGGNet behandelt patiënten met een complexe zorgvraag waarbij een eerdere behandeling onvoldoende resultaat heeft gehad. We bieden behandeling op de polikliniek deeltijd en opname op één locatie in Warnsveld.

VGG Net twee mannen met pan in de keuken 552736981