“De ouderendoelgroep is ontzettend interessant. De meeste ouderen die worden aangemeld hebben niet alleen psychiatrische klachten, maar bijvoorbeeld ook lichamelijke aandoeningen, waardoor we steeds met elkaar aan het puzzelen zijn: Kunnen ze de medicatie die we voorschrijven goed verdragen? Is er een alternatief? Welke rol kan de familie vervullen in de zorg en ondersteuning? Wat is er nodig om te zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen? Hoe kunnen we de overgang naar het verpleeghuis, als dat onvermijdelijk is, zo prettig mogelijk laten verlopen? In samenwerking met familie, de huisarts, thuiszorg en het verpleeghuis proberen we een zo goed mogelijke behandeling op maat aan te bieden.

Teamwork
“Mijn werk – deels basis-ggz, deels specialistsiche ggz – is heel veelzijdig. Ik voer intakes uit, geef farmacotherapeutische en cognitieve gedragstherapeutische behandelingen, geef psycho-educatie, leg huisbezoeken af, houd telefonische consulten met patiënten, schrijf behandelplannen, evaluaties en ontslagbrieven. Alleen als ik een administratieve dag gepland heb, speelt mijn werk zich achter mijn bureau af. Ik ben vanaf de eerste dag helemaal op mijn plek in Groenlo. De samenwerking in het team is goed en prettig. We kennen allemaal onze talenten en grenzen en vullen elkaar goed aan. Zo vaar ik blind op de spv’ers en verpleegkundigen, die meer ambulant patiëntencontact hebben dan ik. En met bijvoorbeeld medicatie- of behandelvragen kan ik altijd terugvallen op de psychiater, met wie ik samen regiebehandelaar ben. Ik geniet van dit teamwork.”

Beste behandeling
“De verpleegkundig specialist GGZ ouderenpsychiatrie is een vrij nieuwe specialisatie. We zijn onszelf nog aan het ontwikkelen en onze grenzen aan het aftasten. Wat doet een verpleegkundig specialist in de ggz allemaal? Wat niet? Welke taken en verantwoordelijkheden pakken wij op, welke horen elders thuis? We voeren hierover geregeld het gesprek met onze collega’s van GGNet Ouderen in de regio Apeldoorn en sparren dan ook vakinhoudelijk met elkaar. Hoe zou jij deze casus aanvliegen? Wanneer schakel je de psychiater in? Hoe gaan jullie om met werkdruk? Door over en weer informatie, vragen en ervaringen uit te wisselen, leren we veel van elkaar en wordt het profiel van ons vak steeds duidelijker – voor onszelf, onze collega’s en de organisatie. Het is leuk en leerzaam om samen te pionieren en te onderzoeken hoe we onze gespecialiseerde vakkennis en vaardigheden optimaal kunnen inzetten voor de beste behandeling van onze patiënten.”

Bekijk vacatures