Wat we doen

Om te voorkomen dat de zorg te zwaar wordt, kent GGNet Preventie een breed aanbod voor familieleden en naasten. Het aanbod bestaat uit individuele ondersteuning en een uitgebreid groepsaanbod. Deze interventies zijn toegankelijk voor familie en naasten van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. Dankzij gemeentelijke subsidies kunnen we deze preventieve interventies ook bieden aan familie van mensen met psychiatrische problematiek die geen behandeling hebben bij GGNet. Op deze manier bieden wij zo veel mogelijk zorg op maat, zo mogelijk afgestemd met ketenpartners.

Waar we zitten

We werken nauw samen met de ambulante teams in de gehele regio en bedienen zo alle regio’s in werkveld van GGNet. Preventie wordt hier vaak ingezet voor het voorkomen van overbelasting.

GG Net Arbeidsmarktcampagne Sanne Wassink 053

Teams binnen Preventie

Het preventieteam van GGNet is een bovenregionaal team waar ongeveer 10 collega’s werken. Al onze collega’s worden opgeleid om ons Evidence Based aanbod te kunnen bieden. Het team is werkzaam van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoren en in de avonduren.

De preventiefunctionaris kan zich onder andere richten op volwassen GGZ-mantelzorgers en het coördineren van alle groepen binnen het aanbod voor volwassen naasten, inclusief het verzorgen van de voorlichtingsavonden. Dit kan zowel individueel- als groepsgericht. We dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het aanbod in de verschillende regio’s door netwerkcontacten en het inspringen en anticiperen op actuele ontwikkelingen. Denk hierbij aan het schrijven van beleidstukken en het aanvragen van subsidie.

Wanneer iemand psychische klachten ondervindt dan heeft dit ook invloed op diens ‘naasten’. Het kan een relatie, een gezin, vriendengroep kwetsbaar maken en er kunnen gemakkelijk patronen ontstaan die de klachten verergeren of in stand houden. Bij Preventie bieden we daarom informatie, activiteiten en ondersteuning aan naasten in de brede zin, denk aan: partner, broer/zus, ouder, kind, familielid of vriend. Naasten lopen, als GGZ-mantelzorgers, een verhoogd risico om overbelast te raken en zelf psychische klachten te ontwikkelen.

Naast preventiemedewerkers die zich richten op volwassen GGZ-mantelzorgers, zijn er ook preventiemedewerkers die zich inzetten voor de kinderen van ouders met psychiatrische en/ of verslavingsproblemen. We bieden individuele-, gezins- en groepsinterventies die gericht zijn op de veerkracht en weerbaarheid van deze KOPP-doelgroep (4-23jr).
We houden gezinsgesprekken waarin we kinderen (samen met een ouder) psycho-educatie geven over het ziektebeeld van de ouder en ondersteunen jongeren bij zijn of haar behoefte om uit de zorgrol te stappen en eigen keuzes te maken. Ook hebben we een KOPP-groep 8 t/m 12 jaar waarin kinderen spelenderwijs leren hun gevoelens te uiten en daarmee om te gaan. Naast het werken met KOPP kinderen zijn we in deze functie ook betrokken bij IMH (infant mental health) doelgroep (-9 maanden - 3 jaar) en hun systeem.