Experts in ouderenpsychiatrie

GGNet Ouderen staat aantoonbaar garant voor specialistische en hoog specialistische patiëntenzorg (behandelen) in combinatie met opleiden (scholing en opleidingen) en kennis (ontwikkelen, toepassen en delen) door constante ontwikkeling (innovatie en beleid).

Gettyimages 1151007843 kleurcorr rgb

Partner in mentale gezondheid voor ouderen

GGNet Ouderen heeft een actieve en zichtbare rol in het interne en externe netwerk. Wij doen dit door kennis en expertise te brengen waar het nodig is. Leidend gedachtengoed in de samenwerking met netwerkpartners is: ‘Geen gezondheid zonder mentale gezondheid, ook voor ouderen’.

Ouderen aan het knutselen 1159577979

Behandelen

GGNet Ouderen biedt in de regio’s Apeldoorn/Zutphen en de Achterhoek/De Liemers een samenhangend zorgprogramma van 2e en 3e lijns diagnostiek, advies en behandeling (inclusief BGGZ chronisch). Dit doen we voor ouderen (vanaf 65 jaar) met (complexe) psychiatrische en/of cognitieve stoornissen, en aan patiënten jonger dan 65 jaar wanneer ouderdomsproblematiek en/of complexe somatische of cognitieve co-morbiditeit een rol speelt in de psychiatrische vraag of behandeling.

We onderscheiden in dit algemene zorgprogramma vijf fasen: diagnostiek en indicatiestelling, remissiegerichte behandeling, stabilisatiegerichte behandeling (kort en lang) en terugvalpreventie. Voor alle fasen geldt dat er naast de patiënt en diens directe steunsysteem, ook vaak samenwerking met andere specialisten in het ouderennetwerk nodig is.

De behandeling wordt geboden vanuit de ambulante teams van GGNet Ouderen. Wanneer het nodig is, is een klinische opname mogelijk. De behandeling kan ook opgeschaald worden naar academische patiëntenzorg of we weten de weg naar samenwerking hierin: er worden innovatieve en intensieve behandelmethoden aangeboden, vastgelopen behandelingen van binnen en buiten GGNet worden overgenomen en er worden second opinions verricht.

Lees meer over behandelingen bij GGNet Ouderen

Kleindochter luistert naar oma

Opleiden

GGNet Ouderen leidt op tot experts in ouderenpsychiatrie. We hebben hiervoor verschillende opleidingsplaatsen en stagemogelijkheden voor de basisopleidingen tot BIG 3 beroepen. We hebben ook structurele opleidingsplaatsen voor de opleidingen tot specialist (BIG 14 beroepen). Opdrachten en projecten binnen deze opleidingen hebben een rechtstreekse relatie met onze strategische doelen. Ook loopbaanontwikkeling (onderzoek wens) en reguliere scholing vallen onder de bouwsteen opleiden. Lees hier meer over opleidingsplaatsen bij GGNet Ouderen.

GGNet Ouderen draagt bij aan de deskundigheidsbevordering als partner in mentale gezondheid voor ouderen. Dit houdt in: scholing en deskundigheidsbevordering door cursussen en consultatie voor verschillende disciplines, bij netwerkpartners in de regio en door lezingen/ workshops op landelijke congressen.

Man met hondje

Kennis

Volgens het academische werkplaats-model verbinden we kennisontwikkeling en patiëntenzorg met elkaar. We werken samen met een aantal universitaire centra en hogescholen.

  • Wij Ontwikkelen kennis door onderzoek. Onderzoek binnen GGNet Ouderen is naast fundamenteel van aard ook gericht op de vertaling naar de dagelijkse praktijk.
  • Wij Vertalen kennis door steeds de actuele wetenschappelijke kennis te verbinding met de directe zorg voor de oudere patiënt door richting te geven aan innovatieve projecten binnen de samenwerking in het interne en externe netwerk.
  • Wij Delen kennis door het presenteren van onderzoek op symposia en congressen, binnen de verschillende opleidingen en door actief kennis te delen in het netwerk.

Wij delen, verbinden en ontwikkelen onze kennis graag. Ook op het gebied van scholing en samenwerking. Voor vragen en contactgegevens bekijkt u deze flyers:

Bekijk hier de flyer van Ouderen Apeldoorn - Zutphen

Bekijk hier de flyer van Ouderen Achterhoek/de Liemers

16 4f2c91843c gettyimages 1180593871 kleurcorr rgb

Lopende projecten

  1. De ROM-GPS studie; een onderzoek als vervolg op NESDO (zie onder afgesloten projecten). Met verschillende instellingen worden de gegevens verzameld van patiënten met een affectieve stoornis en wordt prospectief gekeken naar welke behandeling werkt voor wie. De eerste resultaten worden in 2019 verwacht.
  2. Digitale psychiatrie; er is in 2018 een start gemaakt met het ontwikkelen van digitale diagnostiek, in samenwerking met de Universiteit Twente. Het gaat om het mobiel verzamelen van gedragsgegevens, maar ook om het mobiel aanbieden van vragenlijsten (Track&Trace). Daarnaast willen we een tool ontwikkelen voor het technisch ondersteunen van de psychiatrische observatie, met video en audio analyse.
Kleindochter omhelst oma

Afgesloten projecten

  1. NESDO: Nederlandse studie naar depressie bij ouderen. Een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de determinanten van de ‘ouderdomsdepressie’ en naar het beloop. Er zijn intussen verschillende follow-up metingen en er is ook een keur aan artikelen hierover verschenen.
  2. OPUS: Onderzoek naar onbegrepen lichamelijke klachten bij ouderen. Naast wetenschappelijke artikelen zijn hier ook verschillende draaiboeken gerealiseerd voor de dagelijkse praktijk, zowel voor huisarts als voor de ggz.
Mensen op bankje