Hoe we dit doen

We zetten in op innovatie en technologie, en hoe we daarmee ons behandelaanbod duurzaam kunnen veranderen. En we focussen op een meer ambulante aanpak: we gaan meer de wijk in. We houden mensen zoveel mogelijk in hun eigen systeem, met behulp van een netwerk van naasten, zorgpartners en onze zorgprofessionals. En, last but not least: we leggen de focus op de vitaliteit en het werkgeluk van onze medewerkers. Dat doen we door te werken aan een sociaal veilige en prettige werkomgeving. Door professionele ontwikkelingsmogelijkheden en zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden voor een goede balans tussen werk en privé. Wij zijn GGNet.

Onze collega’s leggen je graag uit welke thema’s wij belangrijk vinden en hoe we ze als zorgprofessionals in de praktijk brengen.

Verleg de focus in de ggz

Zorgen dat

Binnen GGNet verschuiven we de focus van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Of zoals Manon Huisman, directeur divisie ambulant, het mooi samenvat: “Wie en wat heb jij nodig om weer mee te kunnen doen? Om weer je ding te kunnen doen?” Verpleegkundig specialist Paul Oosterholt deelt over deze werkwijze een inspirerend praktijkvoorbeeld. Over een 23-jarige jongen met angstklachten en wat hij heeft gedaan om zijn leven weer op de rit te krijgen.

Inclusie

‘Werk is een alledaags ding, maar bekent ook meedoen en vaardigheden ontwikkelen’. Daarom verlegt GGNet de focus naar inclusie. Als iemand mentale problemen heeft en een afstand tot de arbeidsmarkt, is het juist belangrijk om te werken. Daarom hebben we een leerwerk-bedrijf opgericht waar mensen ervaring kunnen opdoen en een concreet beroep kunnen leren. Petra Eichelsheim, directeur Bedrijfsvoering en Wanda ten Bloemendal, teamleider Groen, Logistiek en Restauratief vertellen waarom dat voor hen werken bij GGNet zo bijzonder maakt.

Professionele ontwikkeling

Binnen de ggz, en dus ook bij GGNet, zijn veel veranderingen aan de gang. Veranderingen waar we als GGNet ook zelf invulling aan willen geven en aan willen bijdragen. Tjitte Alkema, directeur Mens & Organisatie legt uit dat we daarvoor medewerkers nodig hebben die in hun eigen ontwikkeling investeren. Iemand die dat op een hele mooie manier heeft gedaan binnen GGNet is Naomi Gradussen. Na haar opleiding MBO-verpleegkunde ontwikkelde zij zich tot HBO-verpleegkundige en een jaar geleden studeerde zij af als Master Verpleegkundig Specialist.

Gedeeld leiderschap

GGNet verlegt de focus naar gedeeld leiderschap. Jochanan Huijser, zorginhoudelijk bestuurder legt uit dat zeggenschap van professionals een andere manier van omgaan met zeggenschap betekent. Daarom heeft GGNet 6 discipline-gebonden staven. Deirdre Tielen is voorzitter van de psychologenstaf van GGNet die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de beslissers binnen GGNet.

Van zorg naar gezondheid en herstel

"We verleggen zo snel mogelijk de focus naar wat iemand goed doet voelen en wat waardevol in iemands leven is". Directeur Bas (basis ggz), Ouderen en Jong Chantal Koopmans en Peter Meulenbeek (GZ-psycholoog Bas) leggen uit hoe de focus verschuift van zorg naar gezondheid en herstel. Want iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met mentale problemen.

Technologie en innovatie in de behandelpraktijk

We verleggen de focus naar de duurzame inzet van technologie en innovatie in de behandelpraktijk. Directeur Markt Peter Meulenberg en psycholoog Youri Derks leggen uit hoe. We zetten technologie en innovatie nog maar weinig in. We gaan hier de komende jaren flink op inzetten. We hebben bijvoorbeeld samen met een universiteit een wearable ontwikkeld: de Sense-It waarmee mensen die moeilijk bij hun gevoel kunnen komen, ondersteuning krijgen om inzicht te krijgen in die gevoelens. Samen met hun behandelaar ontdekken zij hoe dit bij hen werkt en krijgen zo dus meer inzicht in hun gevoel.

Sociale veiligheid op de werkvloer

Een veilige werkomgeving vinden we belangrijk bij GGNet en dat is precies waar ons ATAS (Aandachtsfunctionaris / Trainer Agressiehantering & Sociale Veiligheid) Team zich sterk voor maakt. Bestuursvoorzitter Rob Jaspers en ATAS-coördinator en psychiatrisch verpleegkundige Karen Schlepers leggen uit dat er bij ons geen ruimte is voor geweld tegen hulpverleners. We gaan met elkaar het gesprek aan over hoe we veilig werken. Het contact aangaan, daar staan we voor. Jij ook?

Eigen regie in de acute zorg

Wij verleggen de focus naar regie bij de patiënt, ook in de acute zorg. Zorgdirecteur Esther van Gaalen- Werner en crisisdienstmedewerker Sita Hoogland - van Leeuwen leggen uit hoe. Ook als het niet goed met iemand gaat, proberen we toch zoveel mogelijk iemand zelf de regie te laten voeren. Proberen we te organiseren dat iemand zoveel mogelijk in de eigen omgeving opgevangen wordt, door een netwerk van familie, naasten en zorgprofessionals. Een jonge moeder die net bevallen is en depressieve klachten heeft, blijft thuis met de baby als dat kan. We bieden haar een speciaal ondersteuningsprogramma en systeemtherapie. Voor onze collega’s in de acute zorg kan het soms best uitdagend zijn om die zelfregie zo goed mogelijk te realiseren. Het vraagt naast professionaliteit om improvisatietalent, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Om denken in oplossingen en teamspirit; want samen met de patiënt, je collega’s, onze zorgpartners en naasten zoeken we naar wat wèl kan. Dat vinden wij belangrijk.