Gepubliceerd:

Doorslaand succes

De Herstelprijs werd voor de 7e keer uitgereikt binnen GGNet als erkenning van een onderscheidend initiatief op het gebied van herstel of herstelondersteuning. Dit jaar waren er maar liefst 14 inzendingen en stemden ruim 500 collega’s op de drie genomineerden; een doorslaand succes!

Het winnende team van het Expertisecentrum Depressie in Zutphen liepen over van trots tijdens de bekendmaking. Sara Teijgeler en Corina Brouwer, beiden verpleegkundige vertegenwoordigden het team: “We zijn ongelofelijk trots op deze prijs; vooral omdat door zoveel collega’s gestemd is. Patiënten kunnen middels de VR-bril angsten onder ogen komen, waardoor zij bij ontslag of tijdens verlof meer dingen aandurven en niet meer belemmerd worden door hun angst. Patiënten waarbij de VR-bril is ingezet ervaren het als zeer helpend.”

Brede support voor genomineerden

Juryvoorzitter Jochanan Huijser, tevens zorginhoudelijk bestuurder bij GGNet, sprak met veel enthousiasme over de inzendingen voor de Herstelprijs: “Dit jaar ontvingen wij maar liefst 14 inzendingen waar we uit hebben gekozen. Elk jaar zien we meer inzendingen en de kwaliteit van de inzendingen wordt steeds indrukwekkender. Elke keer weer een lastige taak voor de jury, maar tegenwoordig zijn het de collega’s die de uiteindelijke winnaar kiezen. Op basis van videopresentaties presenteren de teams zich: erg leuk en nuttig, want zo krijgt de organisatie echt een goed beeld van de genomineerde projecten. Ik vind het ook fantastisch dat zoveel collega’s gestemd hebben: herstel en innovatie op het gebied van herstel leeft echt bij GGNet! Ook mooi om te zien dat de stemmen bijna evenredig verdeeld waren over de 3 genomineerden; het zegt iets over dat we op meerdere fronten heel goed bezig zijn, en dus kunnen de andere genomineerden ook heel trots zijn op de brede support van collega’s.

De jury was onder de indruk door het Expertisecentrum Depressie en hun inzet van de VR-bril en motiveerde dat als volgt: ‘Dit initiatief vonden wij krachtig, omdat men met VR-therapie direct vanaf de start van de behandeling inzet op herstel; door meteen te focussen op het kunnen functioneren in het dagelijks leven. Het is bovendien mooi om te zien hoe technologie aanvullend en ondersteunend is aan de behandelaar: het is niet ‘in plaats van’; het voegt een extra en effectieve dimensie toe. Een verrijking dus. De jury vindt het een mooi voorbeeld van hoe de patiënt de regie krijgt bij het werken aan herstel.’

Dit waren de andere twee genomineerde projecten en het commentaar van de jury:

De Supportkamer is een samenwerking van de Stadskamer en GGNet in Doetinchem om Patiënten met een complexe voorgeschiedenis en psychische kwetsbaarheid te begeleiden zodat ze mee kunnen draaien in de stadskamer waar structuur en activiteiten worden aangeboden om het leven weer meer invulling te geven en verder te werken aan herstel. Het commentaar van de jury: ‘het maakt de beweging van Zorg naar Gezondheid concreet. Het initiatief is ontwikkeld in co-creatie met betrokken partners waardoor er gedeeld eigenaarschap is. Het heeft bewezen te werken, laagdrempelig en eenvoudig toe te passen op andere plekken in onze regio’.

Het team van Intensieve Vervolgbehandeling bij De Meent in Warnsveld diende hun project DITSMI in (Diagnose, Indicatie en behandeling van mensen met een ernstige psychische aandoening). Met DITSMI wordt opnieuw en goed gekeken naar de diagnose die patiënten in het verleden hebben gekregen: is deze nog wel kloppend en passend? Het doel van DITSMI is medisch, maatschappelijk en sociaal herstel van patiënten. De jury: ‘Het is een eigenwijs, doorzettend en volhardend initiatief dat de regie bij de patiënt legt. Het vindt zijn oorsprong bij GGNet en is inmiddels zowel wetenschappelijk onderbouwd als politiek omarmd. Het wordt momenteel door het Trimbos Instituut en partners waaronder GGNet uitgerold wordt bij 5 andere ggz-instellingen in Nederland.

Corinne Bronsink 'In het zonnetje' van 2022

Psychotherapeut en ervaringsdeskundige Corinne Bronsink van Ambulant Apeldoorn kreeg ‘het zonnetje’ overhandigd. Jurylid Bibi Laenen, gz-pyscholoog bij Amarum lichtte de jury’s keuze toe: “Als behandelaar en collega maakt Corinne ruimte voor openheid; voor patiënten maar ook voor andere behandelaren. Ze stelt zich kwetsbaar op door haar eigen ervaringen en haar herstel te delen ten gunste van anderen. Zij doet dit met veel lef en op een bescheiden doch indringende, persoonlijke wijze, zoals tijdens de WijzijnGGNet Dagen in oktober waar ze op het podium haar verhaal op zeer indrukwekkende wijze voorlas voor collega’s”.

{youtube "https://www.youtube.com/watch?v=gy2hIo_PWb0"}