Gepubliceerd:

Beschermd Wonen: Overgang van Wmo naar Wlz voor 40-50% van de cliënten

Onze regio ligt goed op schema voor wat betreft de grote herindicatie-ronde die speelt in verband met het openstellen van de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis. Voor 80% van de cliënten is nu duidelijk onder welke verantwoordelijkheid/financiering zij vanaf volgend jaar beschermd wonen. Voor 40% van de cliënten is er inmiddels zekerheid dat vanaf volgend jaar vanuit de Wlz langdurig samenhangende zorg aan hen geboden wordt.
Er wordt hard aan gewerkt om iedere cliënt voor het einde van dit jaar duidelijkheid te bieden over zijn/haar nieuwe indicatie.

Beschermd Wonen: nieuwe verdeling van geld over de gemeenten

Het is nog steeds niet duidelijk hoe de herverdeling van rijksgeld over de gemeenten uitpakt voor de regio Oost-Veluwe. Hopelijk is er einde van het jaar zicht op de omvang van de (verwachte) daling van het budget. Ondertussen wordt nagedacht over wat gemeenten en aanbieders van beschermd wonen de komende tijd moeten doen om tot alternatieven te komen. Cliënten en naasten zijn onlangs geïnformeerd over de aanpak, suggesties zijn ook bij hen opgehaald.

Praktijkmiddag Samen Werken, Samen Zorgen

Op dinsdag 6 oktober (Deventer) en donderdag 8 oktober (Apeldoorn) worden 2 middagen georganiseerd voor professionals uit de GGZ/hulpverleners, klantmanagers, adviseurs werk, adviseurs WSP, SW professionals, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, vertegenwoordigers van het Regionaal en Lokaal Werkbedrijf, en vertegenwoordigers van cliëntorganisaties.
Met als doel onderlinge kennismaking en kennisuitwisseling. Meer informatie en opgeven kan via de website van Factor Werk: https://factorwerk.org/events/

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 29 september of totdat het maximum aantal aanmeldingen vóór de 29e is behaald. Waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de maatregelen rond het coronavirus.

Aanpak wachttijden

Het is tot op heden in onze regio niet gelukt de Wachttijden in de GGZ te reduceren tot de normwachttijden (Treeknorm). Daarom gaat er binnenkort een zgn. Versneller aan de slag. De werving hiervoor is momenteel gaande.
De Versneller krijgt de opdracht om de wachtlijstaanpak bij te stellen en aan te scherpen. Samen met alle betrokken partners in het zorg en sociaal domein. In de EPA-Taskforce is afgesproken dat betrokken Versneller kan rekenen op medewerking om zo snel mogelijk tot verbetering van de situatie te komen.

Plan Dak- en Thuisloosheid

Namens alle bij de Maatschappelijke Opvang betrokken partijen en ervaringsdeskundigen is door de gemeente Apeldoorn een plan opgesteld voor een aanzienlijke impuls aan de Maatschappelijke Opvang. Landelijk is hiervoor 200 miljoen beschikbaar gesteld. Voor een 9-tal gezamenlijk opgestelde projecten (waaronder de verbouwing van Omnizorg en de realisatie van Flexwoningen) hoopt de regio bij het ministerie de handen op elkaar te krijgen. Duidelijkheid over de toekenning van het extra geld, en voor welke plannen, wordt nog dit jaar verwacht.