Gepubliceerd:

Aanleiding

Minderjarige vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen, kampen door de vaak traumatische ervaringen in het verleden en tijdens de vlucht met psychische of psychosociale gezondheidsklachten. Velen staan blijvend in de overleefstand. Hierdoor kunnen zij soms niet goed meekomen op school en/of vallen uit op andere levensgebieden.

Al sinds 2013 ontwikkelt GGNet preventieve ggz-groepsinterventies voor asielzoekers in Nederland, waaronder een specifieke interventie gericht op jongeren en jongvolwassenen die als alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland zijn gekomen. Met financiering vanuit het ZonMw ‘Onderzoeksprogramma GGZ’, subsidieronde ‘Zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland – Praktijkprojecten’ kon GGNet drie groepsgewijze interventies inzetten voor (ex) amv’s tot 27 jaar. Onlangs verscheen er evaluatierapport van dit project.

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het Verwey-Jonker Instituut is dat de interventie het algeheel psychisch welbevinden van de deelnemers significant verbetert. Deelnemers krijgen handvatten om (beter) met hun problemen om te gaan en worden op verschillende levensdomeinen geholpen. De inzet van sleutelpersonen motiveert jongeren. De training verlaagt voor deelnemers de drempel om over hun problemen te praten zowel binnen de groep als daarbuiten, bijvoorbeeld met hun voogden of woonbegeleiders

Manager Carlijn Krijgsman licht het belang van deze interventie toe: “Door deze preventieve training op deze doelgroep toe te passen wordt de veerkracht versterkt en kan worden voorkomen dat klachten verergeren. Deze training heeft ook een vroegsignalerende functie van meer ernstige psychosociale problemen en kan dan een brugfunctie hebben naar behandeltrajecten. Deze mensen hebben vaak nog geen stevig netwerk hier in Nederland en bijvoorbeeld geen vaste woonplaats of vaste huisarts. Daarom is het extra belangrijk om hun veerkracht vroegtijdig te versterken, nog vóór de voordeur van de specialistische ggz.”

Van zorg naar gezondheid

De manier van werken in deze interventie past bij de beweging die GGNet maakt van Zorg naar Gezondheid. Het is een preventieve interventie die samen met een netwerkpartner wordt gegeven zo dicht mogelijk in de eigen omgeving, waardoor het laagdrempelig is. Binnen dit project is er bijvoorbeeld regelmatig contact met de andere betrokken netwerkpartners, zoals het ISK (Internationale Schakelklas), Nidos (voogdij-instelling), Yoin (woonbegeleiding AMV vanuit Entrea Lindenhout), GGD en COA.

Bekijk het rapport

Op de website van het Verwey-Jonker Instituut is het gehele rapport in te zien en te downloaden. In dit onderzoek geven zij onder andere de belangrijkste werkzame elementen uit de interventie weer en benoemen ze welke aandachtspunten er nog zijn.

Download rapport

Vragen en/of samenwerken?

De interventie is geschikt voor amv-en of voor jongvolwassenen die als amv naar Nederland zijn gekomen en kan worden ingekocht, net als onze andere interventies, door bijvoorbeeld gemeenten, ISK’s, onderwijskoepels en inburgeringsonderwijs. Heeft u vragen over deze interventie voor amv’s of bent u benieuwd naar wat het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op via: interculturalisatie@ggnet.nl of 088 933 1919.

Klik op onderstaande afbeelding om naar het rapport te gaan.