Gepubliceerd:

Ecosysteem

Wat als we mensen die vastlopen éérder helpen? Niet pas na een doorverwijzing van een huisarts, maar via gesprekken of hulp in hun eigen wijk? Het doel van het project Mental Health Hub, nu in Doetinchem gefinancierd door ZonMw*, is om een zo laagdrempelig mogelijk netwerk (ecosysteem) in te richten op het gebied van mentale gezondheid. Inwoners en de verschillende organisaties bouwen nu al 1,5 jaar aan zo’n netwerk in hun wijk of buurt. Met als bijkomend voordeel dat mensen niet op wachtlijsten voor de gespecialiseerde zorg komen.

Chantal Koopmans, lid kerngroep project GEM en zorgdirecteur GGNet: “Het project in Doetinchem sluit aan bij de landelijke beweging om tot verandering in de benadering van mentale gezondheid en dus ook de GGZ te komen, waarbij in Doetinchem een aantal concrete stappen zijn gezet. We hebben gemerkt dat de aanpak om in Verander Ateliers gezamenlijk te komen tot de contouren van een Ecosysteem Mentale Gezondheid werkt. Door nu te gaan versnellen en straks op te schalen in de gehele Achterhoek wordt de impact van het project verbreed”.

Snelle toets

Snelle toetsen zijn schetsen van samenwerkingsprojecten die kansrijk zijn om op te schalen. De verzekeraars beoordelen deze toetsen op verwachte impact. Nu deze is goedgekeurd, kan er een transformatieplan worden ingediend die nodig is voor de financiering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor de verdere ontwikkeling in de gehele Achterhoek. De verzekeraars worden betrokken bij de uitwerkingen van het definitieve transformatieplan. 

[Michael Milo, verbinder in GEM: “De financiering vanuit het IZA gaat helpen om te zorgen dat er ruimte komt om naast al het werk wat er al is nieuwe dingen te gaan doen. Het kost namelijk tijd om die samenwerking op te bouwen”. Marleen Leurs, lid kerngroep project GEM en Directeur-Bestuurder Buurtplein vult aan: “We werken nu vanuit verschillende domeinen met ieder een eigen vorm van financiering. Om de beweging te maken tot domein overstijgend werken hebben we de financiering vanuit het IZA nodig”.

GEM

GEM stelt dat de ggz niet verbeterd kan worden door het aanbod van de bestaande ggz te optimaliseren, als antwoord op de steeds groter wordende vraag. Maar door in gezamenlijkheid met alle ecosysteem-partners een antwoord te formuleren op de vraag van de inwoner. Dat antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein. Het is duidelijk dat de hele organisatie van mentale ondersteuning opnieuw ingericht zal moeten worden. In GEM participeren Zorgverzekeraars Nederland, De Vereniging Nederlandse Gemeenten, De Nederlandse GGZ, MIND, De Nieuwe ggz en Phrenos. *Het project Mental Health Hub Doetinchem loopt vanaf 1 januari 2022 tot eind 2024, vanuit het programma ‘Veerkracht in de wijk’ van ZonMw. Inmiddels zijn er op diverse plekken in Nederland vergelijkbare initiatieven gestart.