Wat we doen

Amarum is het expertisecentrum voor eetstoornissen. Wij zijn een derdelijns instelling met een TOPGGz-erkenning. Wij diagnosticeren en behandelen volwassen en jeugdige patiënten vanaf 12 jaar, met verschillende soorten eetstoornissen. Het gaat vaak om patiënten die al langer in behandeling zijn en bij wie eerdere behandelingen onvoldoende resultaten hebben opgeleverd.

Behandelmethodes

Binnen Amarum werken we met verschillende vormen van behandeling. Cognitieve gedragstherapie (op basis van CBT-E) is meestal de basis van onze behandelingen. Daarnaast maken wij gebruik van de MANTRA-behandeling, schematherapie (SFT-E) en systeemtherapie. Dit wordt eventueel aangevuld met psychomotorische therapie (bewegingstherapie), beeldende therapie en, als dat nodig is, medicatie.

Patiënten kunnen bij ons poliklinisch, in deeltijd of klinisch worden behandeld. Daarnaast is het voor patiënten mogelijk om in overleg met de behandelaar gedurende de behandeling verschillende modules te volgen.

We vinden het belangrijk om familieleden en naasten bij de behandeling te betrekken en ze hierin mee te nemen.

Wij houden ons niet alleen bezig met behandelen. Wij doen ook wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve behandelingen, voeren second opinions uit en verzorgen scholing en voorlichting. Dit doen wij omdat wij onze kennis graag met anderen willen delen en we scholen onszelf. Ook bieden we ruimte voor opleiding in verschillende disciplines (verpleegkundigen, PMT, psychologen, verpleegkundig specialist, psychiater).

meisje voor een spiegel

Waar we zitten

Amarum is gevestigd op ons hoofdterrein in Warnsveld en in Nijmegen.

In Warnsveld bieden we poliklinische, deeltijdbehandeling en klinische behandeling aan en in Nijmegen alleen poliklinische behandeling.

Amarum meisje kijkt uit treinraam 763168477

Teams binnen Amarum

Onze medewerkers zijn gedreven en betrokken professionals. Omdat een eetstoornis vaak gepaard gaat met andere klachten en problematiek, werken wij veel samen met andere afdelingen binnen en buiten GGNet. Goede afstemming over wie wat doet is voor ons en voor de behandeling erg belangrijk.

Het team van Amarum bestaat uit ongeveer 60 collega’s in verschillende disciplines en ervaringsdeskundigen van Ixta Noa.

Binnen het klinische team van Amarum werken de verpleegkundigen en agogen in twee verschillende diensten; een vroege dienst die start om 08.00 uur en een middagdienst die eindigt om 22.00 uur. In de nacht nemen de collega’s van de “buur-kliniek” waar. In de weekenden gaan onze patiënten naar huis. Dit betekent dat er bij Amarum geen nacht- en weekenddiensten gedraaid hoeven te worden.

Als je binnen het poliklinische team werkt dan werk je in dagdiensten van maandag tot en met vrijdag. Er is gedurende de dag altijd een mix van de diverse disciplines aanwezig en er wordt veel samengewerkt. Er worden behandelingen gegeven en er vinden zorgbesprekingen plaats.

Binnen de teams van Amarum is veel ruimte voor intervisie en wordt er volop aandacht besteed aan de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van onze collega’s.

Meisje met moeder op de bank