Bas is dichtbij

Bas is er voor iedereen vanaf achttien jaar die te maken heeft met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Iedereen kan daar op een zeker moment in zijn leven mee te maken krijgen. Sommigen voelen zich somber en hebben weinig energie. Anderen voelen zich angstig, hebben slaapproblemen of drinken te veel. Vaak gaan deze klachten na verloop van tijd vanzelf over. Maar als dat niet zo is en je klachten blijven je dagelijkse leven belemmeren, dan kan Bas je helpen om je weer beter te gaan voelen.

Gezelligheid

Wat we doen

Bas biedt onderscheidende zorg in de vorm van kortdurende behandeling voor een brede doelgroep van cliënten met lichte tot matig-ernstige problematiek. Bas doet dit door middel van transdiagnostische behandelinterventies, gebaseerd op de principes van oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, positieve gezondheid en herstel.

Kenmerkend van een behandeling bij Bas is dat niet de klachten leidend zijn, maar de hulpvraag van de cliënt. Hiermee zetten we de cliënt optimaal in de regie. Behandelen doen we op basis van bewezen effectieve methodieken, zoals ACT, CGT en EMDR. Hierbij geloven wij in de kracht van groepen en van online tools als aanvulling op de gesprekken. Ook kijken we naast de klachten naar de kwaliteiten van cliënten, vanuit de principes van Positieve Gezondheid en Herstel. Wat heeft de cliënt nodig om datgene te kunnen doen wat belangrijk is in zijn of haar leven? Wij zetten structureel vragenlijsten in voor diagnostiek, om richting te geven aan het gesprek en voor inzicht in de voortgang.

Waar we zitten

Bas is dichtbij, daarom vind je ons door het hele werkgebied van GGNet (Oost Gelderland). Bas is veel gevestigd in gezondheidscentrums en in de buurt van huisartspraktijken.

De locaties: Contact met Bas (basisdichtbij.nl)

42 A9510

Hoe we werken bij Bas

Het behandelaanbod van Bas is onder te verdelen in drie categorieën, namelijk:

  • Curatief
  • Herstel
  • Online

Bas Curatief

Bas Curatief biedt kortdurende behandeling voor een brede doelgroep van cliënten door middel van trans diagnostische behandelinterventies, gebaseerd op de principes van oplossingsgerichte therapie, Positieve Psychologie en Positieve Gezondheid. De behandeling is overwegend monodisciplinair. Bij de behandeling maken we gebruik van de KOP-methodiek.

Bas Herstel

Bas Herstel is gericht op cliënten die al langere tijd in behandeling zijn (geweest) binnen de specialistische ggz. De focus ligt daarbij niet op genezing, maar op ontwikkeling van de weerbaarheid en het herwinnen van een leven buiten de ggz met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid in de maatschappij. Bas Herstel biedt behandeling volgens de principes van Positieve Gezondheid en Herstel. De persoonlijke hulpvraag staat hierin centraal, waarbij we de cliënt zoveel mogelijk stimuleren om de regie te nemen over zijn of haar proces. De cliënt wordt in dit proces bijgestaan door de behandelaar, naasten en lotgenoten. Cliënten volgen de behandeling individueel en/of in een groep. Herstellen doe je samen.

Bas Online

Met het aanbod Bas Online bieden we behandeling volgens de Bas Curatief werkwijze 100% online vanaf de plek die de cliënt kiest. Hierbij worden online behandelmodules gecombineerd met beeldbelgesprekken en chat.

342 A5419

Vacatures

Wil je meer weten over werken bij Bas, een dag(deel) meelopen of een kop koffie komen drinken om te zien of Bas bij jou past? Bel of stuur een mailtje naar recruitment via 088-9332021 of recruitment@ggnet.nl.