Wat we doen

Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is er voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden met psychische klachten. We bieden zorg aan zowel jeugdigen als volwassenen.
Onze passie is het bieden van aansluitende, deskundige en herstelgerichte ondersteuning, begeleiding en behandeling. Dit kan individueel of in een groep en door mensen op ons kantoor te zien of in hun eigen omgeving te bezoeken. Dit doen wij door toegankelijk, cultuursensitief en vraaggestuurd de zorg in te richten met kennis over en aandacht voor de achtergrond van mensen en samen met hun omgeving. De zorg vindt snel, continu en zo dichtbij mogelijk plaats. Wij zijn creatief in het telkens zoeken naar de meest passende zorg. Daarbij gaan wij uit van de mogelijkheden, eigen zelfredzaamheid en gezonde eigenschappen van mensen en stimuleren deze waar nodig. Een open, nieuwsgierige en gelijkwaardige blik naar de patiënt is hét kenmerk van onze medewerkers. Wij gaan voor écht contact. Onze doelgroep is zeer divers qua herkomst, taalgebied en culturele achtergronden. Wel zijn er vaak overeenkomsten op vluchtverhalen, verlieservaringen en ernstige levensgebeurtenissen. De combinatie van deze ervaringen, (gedwongen) migratieproblematiek, acculturatieproblematiek en sociale marginalisatie brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

Waar we zitten

Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is gehuisvest op Dreef 6H in Zutphen. Van de 6e en 7e verdieping kijk je uit op “ Torenstad Zutphen”. Het nieuwe kantoorpand ligt aan de rand van het oude centrum van de Hanzestad en is op loopafstand van het station.

Teams binnen Interculturele GGZ

Het Centrum is een klein onderdeel van GGNet waar zowel behandeling als preventie wordt geboden aan mensen met psychiatrische problematiek en tevens een andere culturele achtergrond. Preventiegroepen zijn voornamelijk jeugdgroepen (4-18 jaar), maar ook zijn ook groepen specifiek gericht op alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Daarnaast wordt ook behandeling aangeboden aan zowel jeugd als volwassenen. Er vindt doorlopend psycho-educatie plaats in verschillende talen. Daarnaast worden er verschillende methodieken en (trauma) behandelingen aangeboden, waaronder beeldende therapie, EMDT, NET, systeemtherapie en ondersteunende gesprekken. Het team bestaat uit ongeveer 23 inhoudelijk gedreven medewerkers, waarvan een aantal enkel op preventie/behandeling werken en een aantal op beide onderdelen. De werkdagen zijn maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Onze preventiefunctionarissen werken soms in de avonduren.

Binnen het team zijn veel verschillende disciplines aan boord, denk aan basis- en gz- en klinisch psychologen, psychiater, ggz-agoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, orthopedagoog en secretaresse. Wanneer je op preventie werkt, dan word je preventiefunctionaris genoemd.

Het Centrum voor Interculturele GGZ biedt collega’s diverse vormen van ondersteuning, zoals deskundigheidsbevordering en consultatie. Dit helpt onze professionals om hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van en inhoudelijke kennis over cultuurverschillen en -overeenkomsten te vergroten.