Wat we doen

Behandelingen binnen PCT zijn altijd verschillende soorten hulpverleners betrokken. Behandelingen voor complexe PTSS en/of DIS zijn zwaar en vragen veel van de patiënt. Om die reden bieden wij de behandeling in stappen aan. De behandeling is verdeeld in drie fases die elkaar opvolgen of soms tegelijkertijd plaatsvinden:

Stabilisatiefase

Het kan zijn dat de patiënt moeite heeft zijn of haar leven in balans te houden, waardoor het nodig is om eerst te werken aan het versterken van de belastbaarheid. Dit kan in groepsverband door een deelname aan de stabilisatiecursus of de DIS-groep maar kan ook individueel.

Verwerkingsfase

In deze fase gaat het om het verwerken van de traumatische ervaringen. Traumaverwerking kan alleen plaatsvinden wanneer de herinneringen hieraan, of aan de periode waarin het gebeurde, actief opgezocht worden. In deze fase wordt er zorgvuldig gekeken naar de belastbaarheid van de patiënt. Vaak is er naast een traumabehandeling ook een ondersteunende behandeling.

Re-integratiefase

In deze fase werkt de patiënt aan het opnieuw vormgeven of inrichten van zijn of haar leven, een leven waarin wat is doorgemaakt geen bepalende rol meer speelt. In deze fase wordt er meestal weer afscheid van onze patiënt.

Waar we zitten

PCT is gevestigd op het hoofdterrein van GGNet in Warnsveld. Zodra de nieuwbouw op het terrein klaar is zal PCT daarnaartoe verhuizen. Er wordt nu al in projectgroepen gewerkt om te kijken hoe we kunnen samenwerken met de andere specialistische afdelingen (Amarum en Scelta) die ook naar het nieuwe pand verhuizen. Dit project heet Samen Sterk en hier wordt onderzocht hoe we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Er is volop ruimte om hierover mee te denken en ideeën in te brengen.

Warnsveld Ruimzicht oud

Teams binnen de Poli Complex Trauma

Het team van PCT is klein en werkt nauw samen met elkaar. Ze werken van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.
Binnen het team is er veel tijd en aandacht voor het opleiden van collega’s en dus zijn er diverse opleidingsplekken (bijvoorbeeld een opleidingsplek voor een klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychomotorisch therapeut). Het specialistische team kenmerkt zich verder door de korte lijnen met elkaar en de continue zoektocht naar de best passende zorg op maat voor onze patiënten. Het team komt pas in beeld als de behandeling op de reguliere poli stagneert en dit zorgt voor een pittige patiëntenpopulatie die ook in de dynamiek heftig kan zijn. Het team heeft dan ook veel oog voor elkaar en elkaars behoefte. Er is binnen het team veel ruimte voor ontwikkeling en eigen inzichten. Dit wordt gewaardeerd en goed ondersteund en gefaciliteerd door het management van PCT. 

Het is een open team dat verbinding belangrijk vindt en dat graag kijkt naar mogelijkheden. Ze hebben met elkaar een mooi behandelaanbod ontwikkeld dat uniek is en daar zijn ze trots op.