Wat we doen

Binnen het Diagnostisch Centrum wordt er samengewerkt met alle GGNet afdelingen. Het Diagnostisch centrum voert op psychodiagnostische trajecten uit als ondersteuning voor andere afdelingen binnen GGNet. Door samen met de patiënt te onderzoeken hoe psychische klachten zijn te begrijpen in het hier en nu en tegen de achtergrond van diens verleden, kunnen we de best passende behandeling adviseren. We voeren een psychodiagnostisch onderzoek uit als een patiënt vastloopt in diens leven, maar niet precies duidelijk is waardoor dat komt. Door gericht verschillende onderzoeken uit te voeren, krijgen we inzicht in het geestelijke functioneren op allerlei gebieden. We analyseren bijvoorbeeld de intelligentie, cognitieve vermogens (zoals concentratie en geheugen), het karakter en persoonlijkheid functioneren, de interesses en de vaardigheden. Het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek is een van de hoofdtaken binnen het Diagnostiek Centrum. Daarnaast verzorgen we supervisie en deskundigheidsbevordering voor medewerkers van GGNet. We doen (neuro)psychologisch onderzoek, ondersteunen GZ-psychologen en klinisch psychologen bij de uitvoering daarvan en organiseren verbindende activiteiten ter bevordering van de kwaliteit, uniformiteit en kennisvermeerdering.

Waar we zitten

De standplaats van het Diagnostiek Centrum (D.C.) is in Apeldoorn. Hier komt het team een keer per twee weken samen voor casuïstiekbespreking en hier vinden ook de overige overleggen en besprekingen plaats. Verder voert het team de werkzaamheden door de hele regio uit, daar waar hun expertise gewenst is.

Teams binnen diagnostiek centrum

Het team van D.C. bestaat uit twee Klinisch Psychologen, een GZ-psycholoog, een PDW-er en zestal Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.
Het team kenmerkt zich door de open houding van de teamleden en de transpartante sfeer die er onderling heerst. Er heerst een veilig opleidingsklimaat waarbij iedereen zich inzet om de opgedane kennis en ervaring te delen en over te brengen. “De wil om onze opleidelingen goed op te leiden is groot”. Er wordt veel aandacht besteed aan bij- en nascholing voor alle psychologen van GGNet en er wordt gezorgd dat dit geaccrediteerd is zodat er punten kunnen worden behaald. Ook is er aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld een lopend wetenschappelijk onderzoek van een GIOS naar de meerwaarde van psychodiagnostiek.

20 13aca23d04 ixta noa online