Wat we doen

Het doel van de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis is dat mensen een meer adequate manieren van denken, voelen en doen aanleren. In ons behandelaanbod richten we ons op positieve gezondheid en herstel, waarbij er aandacht is voor het werken aan verandering maar ook voor het accepteren van datgene wat onveranderbaar is.

Onze medewerkers zijn zeer deskundig en hebben jarenlange ervaring in verschillende disciplines. Ze ontwikkelen zich voortdurend in hun vakgebied en combineren de nieuwste inzichten met hun eigen praktijkervaring. Een gelijkwaardige samenwerking staat in onze behandeling centraal. Onze behandelaren werken met overtuiging en vanuit compassie.

Omdat persoonlijkheidsproblematiek gepaard kan gaan met klachten of problemen die afzonderlijk aandacht vragen, werken wij waar nodig samen in een netwerk van andere zorgaanbieders. Korte lijnen en een goede afstemming is daarbij zeer belangrijk.

GGNet Scelta Apeldoorn heeft het keurmerk TopGGz wat betekent dat we een afdeling vormen waarin nieuwe behandelmethoden worden onderzocht op effectiviteit en haalbaarheid.

Waar we zitten

Scelta heeft een bovenregionaal gespecialiseerd aanbod van klinische, dag klinische en deeltijdbehandeling (Apeldoorn), en een aanbod van ambulante poliklinische- en deeltijdgroepsbehandeling (Nijmegen) gericht op volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar.

Teams binnen Scelta

Medewerkers werken graag bij Scelta door de hoge mate van betrokkenheid bij het vakgebied, de onderlinge collegialiteit en de ervaren groeimogelijkheden.

We leiden professionals op voor alle (BIG-geregistreerde) beroepen in de GGZ. Daarmee creëren we een open cultuur en een werkklimaat waarin steeds aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen.

Het team in Nijmegen bestaat uit ongeveer 10 collega’s. Het is een klein en enthousiast team met aandacht voor bijvoorbeeld mindfulness. Het team gaat voor kwaliteit, inspiratie en een goede samenwerking. Er wordt multidisciplinair gewerkt tijdens kantooruren.

Scelta Apeldoorn kent meerdere teams. In de kliniek wordt gewerkt met Dialectische gedragstherapie (DGT). Er verblijven gemiddeld 24 patiënten in groepen van 8. Het team bestaat uit 15 collega’s. De kliniek start op zondagavond en sluit op donderdagmiddag. Er wordt gewerkt met vroege en late diensten en de agogen/ verpleegkundigen draaien ook af en toe een nachtdienst en een late dienst op zondag.

Naast de kliniek is er ook een 4-daags deeltijdprogramma gericht op persoonlijkheid en trauma. Hier werken ongeveer 11 collega’s. Ook hebben we een 3-daagse compassie gerichte deeltijdgroep. Hier werken 10 collega’s multidisciplinair samen. De duur van bovenstaande behandelingen is ongeveer 9 maanden.

Naast deze behandelingen is er ook een kortdurend behandel training en adviesprogramma van 12 weken. Hier wordt voornamelijk geobserveerd en aan psychodiagnostiek gedaan. Dit team bestaat uit 7 collega’s.

Binnen de teams heerst een open en collegiale sfeer. Er is veel aandacht voor de persoonlijke- en professionele ontwikkeling en samenwerken en elkaar versterken.