Wat we doen

Vanuit de visie van VGGNet kijken we naar maatwerk, en wordt er gekeken welke afdeling de beste zorg kan bieden passend bij de huidige situatie. VGGNet biedt aangepaste behandeling met bijvoorbeeld een andere houding, een lager tempo of een andere manier van omgaan. Zodat de behandeling tot het gewenste resultaat leidt. Patiënten hebben vaak al meerdere psychiatrische behandelingen achter de rug, zonder voldoende resultaat. We doen gedegen diagnostisch onderzoek. Omdat VGGNet tijdens de behandeling nadrukkelijk rekening houdt met de verstandelijke beperking en het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van de patiënt, durven wij af te wijken van de gebaande paden. Met creativiteit en in nauwe samenwerking samen met de omgeving geven wij onze behandelingen vorm. VGGNet biedt bovenregionale behandeling en zoekt actief de samenwerking met het regionale netwerk.

Waar we zitten

VGGNet is in zijn geheel gehuisvest op de hoofdlocatie van GGNet in Warnsveld. In de nabije toekomst (2024) verhuizen de verschillende afdelingen van VGGNet naar de nieuwbouw waar op dit moment hard aan wordt gewerkt.

VGG Net Jongen met rugzak 1214132542

Hoe we werken

Op het terrein in Warnsveld zitten de opnamekliniek, de polikliniek en de deeltijd gevestigd.

Opnamekliniek

Patiënten komen voor klinische opname, dit kan variëren van drie weken tot negen maanden. Reden van opname kan zijn; crisisinterventie, stabilisatie, diagnostiek, behandeling en farmacotherapie. Patiënten kunnen vanuit een vrijwillig of gedwongen kader opgenomen worden.

Het team houdt tijdens de behandeling nadrukkelijk rekening met de verstandelijke beperking en het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van de patiënt,

Door de ontwapenende uitspraken van de doelgroep en het brede scala aan psychiatrische problematiek, leer jij ook nog eens veel over jezelf.

Het klinische team is een multidisciplinair team met twee afdelingen waar per afdeling 12 patiënten kunnen worden opgenomen; Medium Care en High Care. Vanuit de visie van VGGNet kijken we middels maatwerk, en wordt er gekeken welke afdeling de beste zorg kan bieden passend bij de huidige situatie. Er wordt intensief samengewerkt waarbij we ieders expertise zo goed mogelijk inzetten en we gebruik maken vanen de diverse talenten van onze medewerkers ingezet worden.

VGG Net meisje met bubbels 680720206

Polikliniek & Deeltijd

Binnen de polikliniek en deeltijdafdeling worden patiënten zowel kortdurend als intensief behandeld. Door onze teams, die bestaan uit uiteenlopende disciplines, pakken we de hulpvraag diagnostisch en behandelinhoudelijk op.

Patiënten wonen thuis, krijgen ambulante begeleiding of wonen binnen een instelling. Een samenwerking, en samenwerking met dit systeem, is voor een geslaagde behadeling essentieel.

Deze doelgroep, die vaak tussen wal en schip dreigt te vallen, goed in zorg te krijgen, is een van onze missies. We kijken hiervoor graag verder dan de muren van onze eigen instelling. Door te participeren in (wetenschappelijk) onderzoek en het bieden van scholing en consultaties werken we aan bewustzijn bij onze netwerkpartners.

Op onze deeltijd staat de kracht van de groep centraal, het met- en van elkaar leren in verschillende therapievormen. Dit heeft als doel om weer volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. We helpen Patiënten helpen te ontdekken waar hun kwetsbaarheden liggen, maar ook welke kansen en mogelijkheden er zijn.

Het team van de deeltijdbehandeling helpt patiënten patronen te doorbreken en is gericht op (gedeeltelijk) symptomatisch herstel. Het programma is gericht op cognitieve gedragstherapie waarbij er rekening wordt gehouden met het cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau van de patiënt. Het team vindt het voor haar patiënten belangrijk dat er een goede balans is tussen in- en ontspanning, en gebruikt hierom veel visueel materiaal. Samen met de patiënt worden koppelingen gemaakt tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Patiënten krijgen daarmee zoveel mogelijk inzicht over zichzelf en leren te veranderen op gedragsniveau.

VGG Net meisje met hondje op bank 1301990562