Wat we doen

HIKZ Apeldoorn en Doetinchem zijn klinische behandelomgevingen waarin verschillende afdelingen gevestigd zijn. Vanuit de herstelgerichte benadering ligt de nadruk op het vergroten van autonomie en eigenwaarde, waarbij de patiënt verantwoordelijk is voor diens eigen proces, werkt aan bewustwording en het leveren van een eigen bijdrage gericht op de toekomst.

Waar we zitten

De HIKZ is momenteel nog gelegen op het GGNet terrein in Apeldoorn aan de Deventerstraat.

Per januari 2025 verhuizen we naar het Groot Graffel in Warnsveld (GGNet hoofdlocatie). Hier wordt momenteel een compleet nieuwe kliniek gebouwd, voorzien van nieuwe voorziening met hoog intensieve klinische zorg.

Meer informatie over de nieuwbouw.

Nieuwbouw De Spreng hoofdingang artist impression

Hoe we werken

De HIKZ Apeldoorn bestaat uit drie onderdelen, elk onderdeel kent zijn eigen specialisme.

Acute Deeltijd

De Acute Deeltijd Apeldoorn biedt ondersteuning aan de patiënt tijdens een (dreigende) crisis en/of in de fase van herstel na een crisis met een opnamevoorkomend of -verkortend karakter. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de betrokken behandelaar, met het oog op verdere behandeling binnen de Poli of FACT-teams. De basis voor Acute Deeltijd Apeldoorn is stabilisatie, signalering en observatie, bezwering van crisis, klachtreductie en het aanleren van gezondere vaardigheden.

"De Acute Deeltijd slaat een brug tussen crisisinterventie en stabilisatie richting vervolgbehandeling. Je werkt samen met een ervaren en enthousiast multidisciplinair team, en ziet de patiënt opknappen vanuit crisis.”

Programma-aanbod
De Acute Deeltijd Apeldoorn onderscheidt twee programma’s: een Structuurgroep en een Vaardighedengroep. Het structurerend programma is een kortdurende interventie gericht op het herstellen van regelmaat, routine en structuur. In het vaardighedenprogramma ligt de nadruk op vergroting van de vaardigheden ter ondersteuning van het herstelproces.

De Acute Deeltijd Apeldoorn biedt in de programma’s de volgende interventies aan (in een groep):

 • Psycho-educatie
 • Zelfmanagement
 • Activerende en non-verbale interventies
 • Herstelondersteuning (ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact)
 • Interventies gericht op dagelijks functioneren en maatschappelijke participatie

High & Intensive Care (HIC)

De HIC is een gesloten afdeling waar herstelgerichte zorg wordt geboden aan patiënten in een acute psychiatrische crisissituatie. Het doel is mensen in een psychiatrische crisis zo snel mogelijk te stabiliseren. Een opname op de HIC kan vrijwillig of gedwongen zijn.

De HIC is een dynamische en uitdagende werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Je moet snel kunnen schakelen, een open houding hebben en daadkrachtig zijn.

Intensieve vervolgbehandeling (IVB)

High Care

De High Care is een opnameafdeling voor patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Vaak is er sprake van gevaarcriteria. De wens van de patiënt is zoveel mogelijk het uitgangspunt van het behandel- en begeleidingsplan dat zoveel mogelijk gericht is op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Men krijgt hier individuele behandeling en programma’s aangeboden om dit te ondersteunen. Vanuit de ART monitor werken wij samen met de patiënt naar actief herstel. De directe omgeving en naasten kunnen een belangrijke schakel zijn en waardevol voor het herstelproces van de patiënt.

Medium care

De Medium Care is de volgende schakel in het herstelproces van de ernstig psychiatrische patiënt. Hier ligt de focus meer op het aanleren van vaardigheden en groepsgerichte activiteiten en wordt toegewerkt naar zelfstandig, begeleid of beschermd wonen. Deze afdeling continueert de weg die is ingeslagen op de High Care voor het afwenden van de crisis. Ook op de Medium Care wordt gewerkt volgens de ART Monitor.

Doelen van de IVB zijn onder andere:

 • De zorgbehoefte in kaart brengen
 • Samen met de patiënt een behandel- en begeleidingsplan opstellen.
 • Het monitoren van symptomen.
 • De patiënt vaardigheden aanleren om te leren omgaan met de symptomen.
 • Remissie verkrijgen / behouden.
 • Eigen kracht van de patiënt stimuleren en benutten.
 • Eigen regie en autonomie vergroten.