“Wat ik kinderen en jongeren hoop te leren, is goed te zorgen voor hun innerlijke wereld. Niet elk kind krijgt dat van huis mee en een traumatische ervaring kan de innerlijke rust ernstig verstoren. De kinderen die bij mij op consult komen hebben gedragsproblemen, kampen met angsten, zijn snel overprikkeld, weten niet goed met hun emoties om te gaan. Naast farmacotherapie en leefstijltherapie geef ik onder meer Acceptance and Commitment Therapie. Ik praat en doe oefeningen met ze zodat zij hun gevoelens beter leren kennen. ‘Durf je ze te voelen? Ben je ertegen aan het strijden?’ Het doel is niet om negatieve gevoelens tot positieve om te buigen – ook minder prettige emoties horen bij het leven. Waar ik met hen naartoe werk, is dat zij ze niet langer als een bal onder water proberen te duwen. Want die bal plopt uiteindelijk heel hard omhoog, dat kun je niet tegenhouden.”

Persoonlijke bagage
“Ik ben opgegroeid met een manisch-depressieve vader. Zijn ziekte heeft impact gehad op ons gezin, op mijn jeugd en mijn ontwikkeling. Ik ben boos geweest, angstig en verdrietig. Ik heb het contact met hem een tijdlang verbroken en gelukkig ook weer hersteld. Hij vond het moeilijk om over zijn ziekte te praten, schaamde zich, zag het als falen. Die eerlijkheid en kwetsbaarheid had hij niet eerder laten zien. Het maakte dat ik hem kon vergeven en na al die jaren voelde ik meer rust neerdalen in mijn leven. Die persoonlijke bagage sterkt me in mijn werk.”

Surfen
“Toen ik nog met volwassenen werkte, dacht ik geregeld: zou deze angst, deze pijn of dit verdriet niet veel minder zwaar zijn als deze persoon er eerder uiting aan had kunnen geven? Als hij of zij al op jonge leeftijd geleerd had hoe ermee om te gaan, eerder geholpen was bij de verwerking? Ik denk dat dit vaak zo is, vandaar dat ik de overstap heb gemaakt naar de jeugdpsychiatrie. We kunnen van betekenis zijn als we de jeugd al op jonge leeftijd leren surfen op de golven van het leven. Dat klinkt misschien wat vaag of zweverig, maar dit is precies wat ik bij kinderen zie gebeuren. Door hun veerkracht kunnen zij vaak vrij snel weer een bepaalde lichtheid in zichzelf oproepen; zij bewegen mee met wat er is en met wat zij aangereikt krijgen.”

We kunnen van betekenis zijn als we de jeugd al op jonge leeftijd leren surfen op de golven van het leven.

Kapla-blokken
“Ik deed eens een oefening met een jongen van een jaar of tien. Ik vroeg hem om van Kapla-blokken een ruimte voor zichzelf en een ruimte voor zijn ouders te bouwen. Toen hij dat gedaan had, wilde ik van hem weten of er in zijn ruimte misschien iets lag dat niet van hem was. ‘Ja’, zei hij. ‘Van papa en mama.’ ‘Wil je dat teruggeven?’, vroeg ik hem. ‘Eigenlijk wel’. Het waren problemen van zijn ouders, waar een kind niet over in zou moeten zitten, maar die hem enorm dwars zaten. Ik sta er nog weleens van versteld hoe krachtig zo’n symbolische oefening kan zijn. De jongen verplaatste een paar blokjes naar de ruimte van zijn ouders en ik zag: het verlicht hem. Als de geest het gaat verwerken, kan het lichaam gaan loslaten. Dat is zó mooi om te zien.”

Met veel plezier
“Ik heb veel plezier in mijn werk, kan altijd bij mijn collega’s terecht en vind de samenwerking in ons multidisciplinair team erg prettig. Farmacotherapie, muziektherapie, traumatherapie, psychomotorische therapie, systeemtherapie, hondentherapie, we hebben zo veel in huis. We kunnen heel nauwgezet aansluiten bij wat een kind nodig heeft. GGNet is al bijna vijftien jaar een organisatie naar mijn hart. Ik blijf mijn werk nog graag heel lang doen.”

Werken bij GGNet