“Op mijn eerste dag als hbo-V-stagiaire, 6 jaar geleden, vond ik het best spannend om op de forensische high intensive care (FHIC) aan de slag te gaan. De forensische psychiatrie heeft het imago heftig en hectisch te zijn, maar ik merkte al gauw dat het doorgaans wel meevalt. Ik vond het meteen een heel fascinerende en leuke afdeling; niet voor niets heb ik direct na mijn stage een vast contract getekend.
Bij De Boog behandelen en begeleiden we patiënten met een forensische zorgtitel: mensen met complexe psychiatrische problematiek die grensoverschrijdend of delictgedrag vertonen. Zij maken zich bij ons op om de laatste stappen te zetten voor hun terugkeer in de maatschappij. Daar bereiden we hen op voor. Een kleiner deel van onze patiënten heeft geen strafrechtelijke titel, maar wordt opgenomen op de FHIC vanwege psychiatrisch risicovol gedrag waardoor opname op een reguliere afdeling geen optie is.”

Het leven weer leefbaar
“Mijn werk als verpleegkundige is heel divers, ook vanwege de wisselende diensten; de ochtenden kennen een andere invulling en ander ritme dan de avonden en nachten. Die variatie vind ik prettig. Ik help patiënten met het structureren van hun dagen, verstrek medicatie, voer multidisciplinair overleg met de psychiater, behandelcoördinator en mijn teamgenoten, voer zorgafstemmingsgesprekken met patiënten, behandelaren, het betrokken systeem en verwijzende partijen, houdt signalerings- en verpleegplannen bij en praat veel met patiënten.
Veruit de belangrijkste vraag die ik dagelijks aan hen stel: wat heb jij nodig om door deze crisis heen te komen? Bij de een is het zaak allereerst de psychose te beëindigen met medicatie, voor een ander staat weer gezond gaan eten en drinken, herstel van het slaapritme of een leuke, actieve daginvulling voorop. Het zijn veelal alledaagse zaken waar we op inzetten.
Is de crisis gestabiliseerd, dan bespreken we wat er nodig is om verder te kunnen. Hoe kunnen we je leven weer leefbaar maken? Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar iemands woonsituatie: is die nog passend of is begeleid wonen een beter alternatief? Zijn er schulden? Is er een bewindvoerder nodig? Kan maatschappelijk werk of een FACT-team ondersteuning aan huis bieden? We nemen de hele context mee.”

Nabijheid
“’De psychiatrische opname is als een dans’, zei een van onze psychiaters laatst. Ja, dacht ik, dat zeg je mooi. De patiënt doet een stap, ik zet een pas. We bewegen naar elkaar toe of van elkaar af. Onze zorg is niet altijd gewenst en we zijn het niet altijd met elkaar eens, maar ik weet inmiddels: de confrontatie aangaan kan een heel goede manier zijn om te de-escaleren. Na de ontlading is er rust en ruimte voor reflectie en een gesprek. Daarin probeer ik zo helder mogelijk te beargumenteren dat we hetzelfde doel nastreven: een fijn leven buiten de afdeling voor de patiënt.
Nabijheid bieden en contact maken, daar draait onze zorg om, zo bouwen we wederzijds vertrouwen op. We staan naast onze patiënten, niet boven hen.
Als ik zie dat patiënten heel hard hun best doen om naar huis te kunnen terugkeren of als iemand die er ernstig aan toe is, na een paar weken aanzienlijk is opgeknapt, dan geeft me dat voldoening. Daar krijg ik zó veel energie van. Die successen vieren we ook met elkaar. De problematiek van mensen op de FHIC is soms zo complex, dat elke overwinning, hoe klein ook, een moment van aandacht verdient.”

Goed, vertrouwd en veilig
“We werken met drie collega’s op een groep van negen patiënten. We zijn goed op elkaar ingespeeld en weten, voelen, dat we op elkaar kunnen bouwen. En we kunnen lachen met elkaar – ook niet onbelangrijk. De onderlinge sfeer is goed, vertrouwd en veilig, in de hele organisatie trouwens.
GGNet is een warme club mensen en fijne werkgever die volop ontwikkelmogelijkheden biedt, onder meer met een ruim budget voor bij- en nascholing. Ik ben hier voorlopig nog niet uitgeleerd en uitgekeken! (Aanstaand) verpleegkundigen die een baan in de forensische psychiatrie overwegen zou ik willen aansporen om zeker een keer langs te komen. Kom kijken, loop een dag mee, stel je vragen. We maken graag kennis en vertellen je met alle liefde meer over ons mooie vak.”

Is GGNet iets voor jou? Bekijk onze vacatures