Wat we doen

Onze missie binnen GGNet Beschermd Wonen is om de zelfredzaamheid van onze cliënten te stimuleren en te bevorderen. We begeleiden hen met als doel dat ze uiteindelijk kunnen doorstromen naar een woonvoorziening met minder of zonder begeleiding. Hierbij maken we gebruik van diverse zorgvormen:

  • Beschermd Wonen/beschut Wonen: Intensieve zorg in een beschermde woonomgeving.
  • Ambulante woonbegeleiding: Begeleiding in de eigen woonomgeving van de cliënt, ondersteunend waar nodig.
  • Modulair Pakket Thuis (MPT): Flexibele zorg, afgestemd op de specifieke behoefte van de cliënt.
  • Wet Langdurige Zorg – Wonen (WLZ-W): Voor cliënten die een langdurige en intensieve zorgbehoefte hebben.
  • Beschermd Thuis: Een nieuwe zorgvorm beschikbaar vanaf 1 juli 2022, waarbij cliënten de ondersteuning en begeleiding ontvangen die ze nodig hebben in hun eigen huis.

Hoe werken we bij beschermd wonen

Onze benadering is uniek en cliëntgericht. Elk individu heeft zijn eigen verhaal, behoeften en ambities. Daarom ontwikkelen we samen met de cliënt een persoonlijk plan, dat gericht is op het vergroten van hun capaciteiten. Hierbij worden doelen gesteld zoals het zelf pinnen, koken of zelfstandig sporten. De regie blijft zoveel mogelijk in handen van de cliënt; wij zijn er om te ondersteunen en te begeleiden waar nodig.

Waren we zitten

We hebben diverse locaties verspreid over de regio, waardoor we in staat zijn om zorg op maat te bieden dichtbij de woonomgeving van de cliënt.

Teams binnen Beschermd Wonen

Elk team binnen Beschermd Wonen GGNet heeft zijn eigen specialisme, afgestemd op de behoeften en zorgvragen van onze cliënten. 

Meer over de teams Beschermd Wonen en de locaties.