Didam

Woonvorm Didam bestaat uit twee naast elkaar liggende flats. Er zijn 23 appartementen, 6 studio’s en 1 woongroep met 8 bewoners die een eigen zit-/slaapkamer hebben. In totaal wonen er 37 cliënten met matige tot ernstige psychiatrische problemen.

Doetinchem

Huberroos

De Huberroos is een appartementencomplex in het centrum van Doetinchem. GGNet huurt hier 22 studio’s ten behoeve van Woonzorg Doetinchem. De studio’s zijn verdeeld over drie etages. Er is één grotere woning die gebruikt wordt als kantoor-, groeps- en activiteitenruimte. Binnen de Huberroos wonen cliënten met een matige tot ernstige psychiatrische stoornis, waarbij ingezet wordt op doorstroming naar meer zelfstandigheid. Het doorstroomtraject van binnenkomst tot uitstroom bedraagt twee jaar. Gaat men hierna zelfstandig wonen dan kan men gebruik maken van ambulante woonbegeleiding geboden vanuit de locaties van woonzorg Doetinchem.

Lampongstraat

De woonzorglocatie Lampongstraat bestaat uit zeven eengezinswoningen, elk voor vier cliënten (groepswonen). Hier wonen cliënten met matige tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval. Altijd wordt er gekeken of de cliënt zich zo kan ontwikkelen dat hij kan doorgroeien naar een meer zelfstandige vorm van wonen (bijv. traject richting Huberroos Woonzorg Doetinchem).

Rozengaardseweg

De Rozengaardseweg bestaat uit twee woningen. Een woning voor acht cliënten en een woning voor vier cliënten. De cliënten hebben een matige tot ernstige psychiatrische aandoening, waarbij er vaak sprake is van een langer durende zorgvraag in een beschermde en veilige omgeving. De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval. De grote groep is een zogenaamde structuurgroep.

Eibergen

Beschermd Wonen Eibergen is een voorziening waarin totaal 25 cliënten wonen met psychiatrische problemen. 13 cliënten wonen in de villa. Daarnaast bevinden zich op hetzelfde terrein drie geschakelde woningen, elk voor 4 cliënten. De cliënten die binnen BW Eibergen verblijven zijn niet in staat om de hulpvraag gedurende 12 uur uit te stellen.

Tevens is team Eibergen als locatie achterwacht voor de locaties Groenlo en Lichtenvoorde / Winterswijk. Met name in de nacht, maar ook af en toe in de late dienst in het geval er geen late dienst op locatie is. Daarnaast- bieden zij ook ambulante begeleiding bij de mensen thuis aan.

Groenlo

Beschermd wonen Groenlo bestaat uit 16 appartementen voor 15 cliënten. Eén appartement is als gezamenlijke huiskamer en kantoor bestemd. Ieder appartement is voorzien van een gecombineerde keuken/ woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. De doelgroep bestaat uit cliënten die een vorm van autisme hebben. Dit houdt in dat alleen cliënten met deze diagnose zich kunnen aanmelden voor deze woonvorm.

Lichtenvoorde

Mars

Beschermd wonen (BW) Lichtenvoorde/ Winterswijk bestaat uit zes eengezinswoningen: twee in Winterswijk en vier in Lichtenvoorde. BW Lichtenvoorde/ Winterswijk is onder andere gevestigd aan de Mars in Lichtenvoorde. De cliënten hier hebben een psychiatrische stoornis en zijn in staat hun hulpvraag uit te stellen. Er kan een beroep worden gedaan op de begeleiding van een 24-uurs voorziening.

Vincent van Goghstraat

Beschermd wonen (BW) Lichtenvoorde/ Winterswijk bestaat uit zes eengezinswoningen: twee in Winterswijk en vier in Lichtenvoorde. BW Lichtenvoorde/ Winterswijk is onder andere gevestigd aan de Van Goghstraat in Lichtenvoorde. De cliënten hier hebben een psychiatrische stoornis en zijn in staat hun hulpvraag uit te stellen. Er kan een beroep worden gedaan op de begeleiding van een 24-uurs voorziening.

Vorden

Beschermd wonen Vorden bestaat uit gebouw ‘de Enk’ met 24 studio’s en 7 appartementen voor in totaal 31 cliënten. Er zijn drie gezamenlijke woonkamers. Aan iedere woonkamer zijn acht studio’s gekoppeld en de cliënten uit de appartementen kunnen aansluiten bij een woonkamer. Een studio bestaat uit een ruime zit-/slaapkamer, douche en toilet. De appartementen hebben een woonkamer met keuken, aparte slaapkamer en douche en toilet. De cliënten hebben een psychiatrische aandoening, waarbij 3e en 4e levensfase problematiek vaak voorkomt.

Warnsveld

Beschermd wonen Warnsveld bestaat uit twee bungalows: Mark 10 en 12 op het terrein van GGNet aan de Vordenseweg in Warnsveld. In elke bungalow kunnen vier of vijf cliënten verblijven. De bungalows zijn zo ingedeeld dat de gezamenlijke huiskamer met keuken het middelpunt is. Daarnaast hebben cliënten een eigen zit-/slaapkamer en een gezamenlijke douche en toilet.

Op de Mark 10 bieden wij ook een TOV (Time Out Voorziening) vanuit de gemeente (WMO).

Winterswijk

Pasbrink

Beschermd wonen Pasbrink is voor cliënten met een psychiatrische stoornis die in staat zijn hun hulpvraag uit te stellen. Er kan een beroep worden gedaan op de begeleiding van een 24- uurs voorziening

Starckenrode

Beschermd wonen Starckenrode is voor cliënten met een psychiatrische stoornis die in staat zijn hun hulpvraag uit te stellen. Er kan een beroep worden gedaan op de begeleiding van een 24-uurs voorziening.

Zutphen

Berkelkade

De Berkelkade is een trainingshuis voor tien cliënten met zit-/ slaapkamer in het centrum van Zutphen. Per etage is er een douche en toilet. Daarnaast zijn er twee inpandige eenpersoons appartementen. Er is beschikking over zowel klinische als WMO-bedden. De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen met psychiatrische problematiek, die gemotiveerd aan de slag willen om binnen 1½ tot 2 jaar zelfstandig te gaan wonen.

Lombardsteeg

De beschermde woonvorm Lombardsteeg ligt midden in de binnenstad van Zutphen. Beschermd wonen is voor mensen die te kampen hebben met matige tot ernstige psychiatrische problematiek en (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen, werken en maatschappelijke participatie.

De woonlocatie bestaat uit 18 appartementen met eigen voorziening en er is een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Je kunt bij ons terecht met een indicatie vanuit de WMO of de WLZ-GGZ.

Polbeek

Binnen Beschermd wonen Zutphen Polbeek wonen cliënten met matige tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval. Altijd wordt er gekeken of de cliënt zich zo kan ontwikkelen dat hij kan doorgroeien naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Een aantal cliënten heeft blijvende beperkingen: zij zijn langdurig aangewezen op deze vorm van zorg. Er is ook een groep cliënten met leermogelijkheden en de behoefte zich verder te ontwikkelen. Locatie Polbeek bestaat uit 12 appartementen aan de rand van Zutphen. Alle 12 appartementen beschikken over een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Voor het wonen op de Polbeek wordt een bepaalde mate van zelfredzaamheid verwacht van de cliënten.

Praebsterkamp

De woonvoorziening Praebsterkamp (34 - 64) ligt in het Deventerwegkwartier in Zutphen. De woonlocatie kent 15 appartementen met volledige voorziening, er is één gezamenlijke ontmoetingsruimte met TV. Binnen Beschermd wonen Zutphen wonen cliënten met een matige tot ernstige psychiatrische problematiek variërend van een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 3C t/m ZZP 5C. De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval. Altijd wordt er gekeken of de cliënt zich zodanig kan ontwikkelen dat hij kan doorgroeien naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Een aantal cliënten heeft blijvende beperkingen, zij zijn langdurig aangewezen op deze vorm van zorg. Er is ook een groep cliënten met leermogelijkheden en de behoefte zich verder te ontwikkelen.