Teamindeling

Binnen Ambulant Apeldoorn zijn de FACT en de Politeams in 2020 samengegaan in generalistische regioteams. We hebben een regioteam in Apeldoorn Noord en omgeving, in Apeldoorn Oost en omgeving en in Apeldoorn Zuid en omgeving. De teams werken vanuit het kantoor aan de Stationsstraat in Apeldoorn en dit kantoor is goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Naast onze generalistische regioteams hebben we ook een specialistisch VIP team. Dit team is werkzaam in het hele gebied van regio Apeldoorn en regio Zutphen.

Per Regioteam werken ongeveer 20 collega’s en ons VIP team bestaat uit ongeveer 10 collega’s. De teams zijn werkzaam van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2565

Teamsamenstelling

Binnen Ambulant Apeldoorn bestaan de teams uit sociaal verpleegkundigen, agogen, psychiaters, psychomotorisch therapeuten, AIOS, systeemtherapeuten, basispsychologen, GZ psychologen, verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen, het secretariaat, HBO verpleegkundigen, HBO-V Stagiairs en stagiairs vanuit diverse scholingsrichtingen zoals bijvoorbeeld de GZ-opleiding of de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Er wordt binnen onze teams multidisciplinair samengewerkt. Onze behandelingen worden zoveel mogelijk in groepsverband gegeven, tenzij het individueel beter aansluit bij de hulpvraag van de patiënt. Het systeem en de achtergrond van de patiënt zijn erg belangrijk, en worden ook betrokken bij de behandeling(en).

De regio

Het team van Ambulant Apeldoorn werkt in de regio samen met Samen055. Ieder regioteam heeft een vast contactpersoon met betrekking tot zaken aangaande het Sociaal Domein.

Sinds 2021 werken we met een Transfertafel in Apeldoorn en Zutphen. Dit is een initiatief om de wachtlijsten terug te dringen. Het is een twee wekelijks overleg tussen SGGZ, BGGZ, het Sociaal Domein, en de huisartsen. Patiënten worden hier besproken en casuïstiek over waar de patiënt terecht kan, of waar de gewenste hulp het beste geboden kan worden.

Er vindt dus een gezamenlijke screening plaats met een mogelijke transfer van de patiënt en zo dus ook een warme overdracht.

Ook houdt Ambulant Apeldoorn, samen met het sociaal domein, CUT (Centraal Uitschrijf Team) periodieke sessies om langdurige behandelingen van patiënten te bespreken en om te kijken of deze nog nodig zijn, of dat dit eventueel anders ingericht kan worden zodat de patiënt (sneller) kan uitstromen.

Multidisciplinair werken

De teams werken vanuit het kantoor aan de Stationsstraat in Apeldoorn en dit kantoor is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Binnen Ambulant Apeldoorn is er ook een basis GGZ team, een crisisteam team en een preventieteam werkzaam, waarmee de ambulante teams in korte lijnen kunnen samenwerken, indien nodig.

Het team werkt met een veiligheidsplan voor medewerkers. De app ARIH wordt gebruikt voor een risicotaxatie. Dit is een tool die o.a. aangeeft of het verstandig is om alleen, of met z’n tweeën, op huisbezoek ‘te gaan. Bij twijfel gaan we altijd samen op huisbezoek.

Er wordt binnen onze teams multidisciplinair samengewerkt. . Onze behandelingen worden zoveel mogelijk in groepsverband gegeven, tenzij het individueel beter aansluit bij de hulpvraag van de patiënt. Het systeem en de achtergrond van de patiënt zijn erg belangrijk, en worden ook betrokken bij de behandeling(en).


GG Net Arbeidsmarktcampagne2019 Zaynepel Harchaoui 082

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Ambulant Apeldoorn staat bekend als een team dat verbinding met elkaar zoekt en houdt. Er heerst een gemoedelijke en collegiale sfeer binnen het team. Iedereen ziet elkaar als gelijke en kan laagdrempelig gebruik maken van elkaars expertise. Er wordt gewerkt in dagdiensten met een vast rooster. Naast patiëntencontact is er in de planning ook ruimte voor deskundigheidsbevordering, intervisies, beleidsoverleg en moreel beraad.

Het team werkt ook veel met opleidingen en dit wordt echt door de teams gedragen. Onze opleidingen zijn echt lid van het team en zo wordt dit ook ervaren. Er is een fijn klimaat gecreëerd om in te leren, en te kunnen ontwikkelen.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2960