Wat we doen

De divisie ambulant van GGNet biedt preventie, diagnostiek en behandeling aan, aan volwassenen met complexe psychiatrische problematiek. Omdat de maatschappelijke en sociale problematiek verweven zijn met psychische problemen ligt juist dáár de eerste stap naar herstel. Daarom willen we onze zorg dichtbij de patiënt organiseren en de omgeving hier actief bij betrekken.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2019 Mirthe Kok 010

Poliklinische behandeling

Onze polikliniek biedt ambulante specialistische behandeling gericht op herstel van functioneren. Wij zijn er voor volwassenen (23- 65 jaar) met een ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische aandoening die geen acute hulp nodig hebben en die naar een polikliniek bij hen in de buurt kunnen komen.

Wij bieden ambulante behandeling bij uiteenlopende problematiek, bijvoorbeeld ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, stoornissen ten gevolge van trauma en persoonlijkheidsstoornissen.

199 A8505

VIP Team

VIP staat voor ‘Vroege Interventie Psychose’ en is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar die

voor het eerst of voor een tweede keer psychotisch is geworden.

Het doel van het VIP-team is om zo vroeg mogelijk de psychotische ontregeling te doorbreken en te helpen het normale leven zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. Zo bieden wij begeleiding op alle levensgebieden, zoals opleiding, dagbesteding, huisvesting en financiën. Hiervoor werken wij nauw samen met andere sociaal maatschappelijke instellingen. Uiteraard worden familie en naasten ook nauw betrokken bij de behandeling.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2952

FACT Team

Onze FACT teams zijn er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoeningen. In een FACT-team werken behandelaren met verschillende beroepen nauw met elkaar samen.
We bieden behandeling in de eigen woonomgeving, zo lang en intensief als nodig is. Op deze manier kan de patiënt in eigen omgeving blijven wonen en proberen we een opname te voorkomen. Ook helpen we bij het organiseren van zijn/haar leven. Zo begeleiden we patiënten op het gebied van werk, hobby’s, geld en opleiding.

FACT staat voor:

* Flexible’: het team biedt zoveel hulp als op dat moment nodig is.

* Assertive’: betekent dat de teams naar de cliënt toe komen om hulp te verlenen.

* Community’ betekent in de wijk, op straat, of thuis.

* Treatment’ betekent begeleiding, behandeling en ondersteuning.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2565

Deeltijd team

Ons deeltijd team biedt behandeling aan patiënten waarbij de klachten zo ernstig zijn dat ambulante ggz-behandeling niet genoeg is. Deze behandeling bieden we in verschillende vormen en op verschillende locaties aan. Bij een deeltijdbehandeling komt de patiënt een of meerdere dagen per week naar een locatie voor intensieve behandeling. Vaak bestaat een deel van de behandeling uit gesprekken of activiteiten in een groep en een ander gedeelte uit individuele therapie.

GG Net Picknicktafel koffiedrinken tegenlicht 008 HR

Teams binnen GGNet Ambulant

Waar we zitten:
Wij bieden ambulante specialistische zorg in een groot aantal regio’s in de provincie Gelderland. We hebben regiokantoren in:
- Apeldoorn
- Zutphen
- Doetinchem
- Zevenaar
- Winterwijk

Lees bij de teams binnen GGNet Ambulant wat de teams in de verschillende regio’s te bieden hebben.

2023 GG Net kaart werkgebied kleiner

Verhalen van onze medewerkers

Rick Heutinck