Teamindeling

Binnen het team van Ambulant Doetinchem werken ongeveer 60 collega’s en zij bedienen samen patiënten uit een deel van de gemeente Bronckhorst, en de gemeente Doetinchem. Dit doen ze vanuit het Regionaal GGZ Centrum dat zich bevindt op het terrein van het Slingelandziekenhuis en in de regio of in de omgeving van de patiënt.

Ambulant Doetinchem bestaat uit verschillende teams, namelijk; een deeltijdteam, een outreachend team (voorheen FACT) en 2 poli-teams. Er zijn ook collega’s die team overstijgend werken. Het is dus ook mogelijk om voor verschillende teams te werken. Iedere collega werkt voor Ambulant Doetinchem, maar heeft hier binnen een eigen stand team en is daar geaard. Alle teams zijn werkzaam van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

GG Net ontmoeten op de trap 2 155 HR

Teamsamenstelling

Binnen Ambulant Doetinchem wordt er gewerkt vanuit het behandelhuis. De patiënt wordt hier gezien en krijgt vanuit hier een behandeladvies op maat. De behandeling is standaard in de vorm van een groepsbehandeling, tenzij individuele behandeling noodzakelijk is.

Het deeltijdteam bestaat uit ongeveer 19 collega’s. Ons deeltijdteam werkt regio overstijgend en kan zo ook de patiënten uit de regio Zevenaar en Winterwijk een deeltijdbehandeling aanbieden in Doetinchem.

Binnen het outreachende team werken ongeveer 10 collega’s, en de poli-teams bestaan uit ongeveer 15 collega’s per team. In het team van Ambulant Doetinchem werken diverse disciplines samen. Zo werken er werken onder andere; sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, agogen, psychiaters, diverse vak therapeuten (muziek, beeldend, psychomotorisch), basispsychologen, GZ psychologen, verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen, het secretariaat, HBO verpleegkundigen en stagiaires vanuit diverse scholingsrichtingen.

Het team Ambulant Doetinchem is trots op hun andere manier van werken en wat ze hebben neergezet met het behandelhuis. Er is een duidelijke visie en het groepsaanbod staat centraal. Er is veel oog voor het netwerk van de patiënt en deze wordt ook actief betrokken bij de behandeling. De behandelingen hebben een duidelijke opbouw, en er wordt doelgericht gewerkt volgens de richtlijnen. De regio is actief qua innovatie en nieuwe initiatieven.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2960

GEM

Ook wordt er meegedaan met GEM. GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid. Het landelijke initiatief GEM stelt dat de GGZ niet verbeterd kan worden door het huidige aanbod van de bestaande GGZ te optimaliseren op de steeds toenemende vraag, maar door in gezamenlijkheid met alle zorgpartners een antwoord te formuleren op de vraag van de patiënt. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein.

GEM Logo de Enige Juiste

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Voor de collega’s binnen het team zijn de taken helder en er is een duidelijke rolomschrijving. Daarnaast is er veel aandacht voor de vitaliteit van de collega’s. Er is regelmatig werkoverleg, intervisie en collega’s zoeken elkaar op voor afstemming.

Het team wil het met en voor elkaar doen. Er heerst een collegiale en open sfeer en iedereen is gelijk. Collega’s krijgen de ruimte om mee te denken over ontwikkelingen en beleid en als je wil mag je daar ook een rol in hebben.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2565