Teamindeling

Binnen Ambulant Winterswijk/ Oude IJsselstreek wordt er gewerkt met 2 FACT teams en 2 poli-teams. Ieder team bestaat uit ongeveer 10 collega’s. Er zijn een aantal collega’s die hun functie team-overstijgend uitvoeren, maar zij zijn wel geworteld binnen één van de teams, zodat ze ook echt onderdeel zijn van een team. Het ook mogelijk om deels voor een FACT team te werken, en deels voor een poli-team. De teams zijn werkzaam van maandag t/m vrijdag, tijdens kantooruren.

Teamsamenstelling

Het team bestaat uit sociaal verpleegkundigen, agogen, psychiaters, een psychomotorisch therapeut, een AIOS, systeemtherapeuten, basispsychologen, GZ psychologen, verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen, het secretariaat, HBO verpleegkundigen, HBO-V Stagiairs, en stagiairs vanuit diverse scholingsrichtingen.

Het team werkt vanuit het Regionaal GGZ Centrum (RGC) in Winterswijk, en is gehuisvest op het terrein van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).

Het verloop van een werkdag

De twee FACT teams zijn werkzaam in de regio, en starten de ochtend met een gezamenlijk overleg. De ene collega is fysiek in Winterswijk aanwezig, en de andere is via beeldbellen aanwezig aangezien de regio groot is. Een van de FACT teams is werkzaam in de gemeentes Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het andere team werkt in de gemeentes Oude IJssel en Aalten. De specialistische teams gaan op pad in de regio én werken multidisciplinair. Er zijn altijd minimaal tweedisciplines betrokken bij de behandeling.

Naast de FACT teams zijn er ook twee poli-teams aanwezig op het RGC Winterswijk. In het kader van serviceverlening, wordt er door de teams ook ongeveer 1.5 dag vanuit Doetinchem gewerkt voor de patiënten uit de gemeentes Aalten en Oude IJsselstreek. De behandelingen worden zoveel mogelijk aangeboden in groepsverband. Er wordt hierin veel samengewerkt met het maatschappelijk veld, huisartsenpraktijken en het Sociaal Domein. Tevens is er een regio-overstijgend deeltijdaanbod voor patiënten, voor wie een klinische behandeling te zwaar is en een poliklinische behandeling te licht.

De regio

De regio is actief op het gebied van innovatie en nieuwe initiatieven. Zo wordt er meegedaan met GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid). Dit landelijke initiatief stelt dat de GGZ niet verbeterd kan worden door het aanbod van de bestaande GGZ te optimaliseren op de steeds toenemende vraag, maar door in gezamenlijkheid met alle zorgpartners een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein. Tevens loopt er een initiatief tot een overlegtafel in de regio met andere SGGZ instellingen, gemeentes, verslavingszorg, etc.…. Wie doet wat in deze casus en waar is de patiënt het best mee geholpen. Focus op het aanbod om de patiënt; wat heb jij nodig?

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Binnen het team zijn er volop mogelijkheden voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling. Er zijn diverse opleidingsplekken en veel cursusmogelijkheden. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van de expertise van de andere labels binnen GGNet. Dit alles om de patiënten zo goed mogelijk te helpen, collega’s te inspireren en te laten leren van en met elkaar. Ook wordt er veel aandacht besteed aan intervisie binnen het hele team.