Teamindeling

Binnen Ambulant Zevenaar/ Montferland wordt er gewerkt met een groot poli-team en een FACT team. Het team werkt vanuit het Regionaal GGZ Centrum (RGC) Zevenaar en is gevestigd op het terrein van het Ziekenhuis Rijnstate.

Het poli-team bestaat uit ongeveer 30 collega’s en het FACT team uit ongeveer 10 collega’s. De mogelijk is aanwezig om in beide teams te werken.

Zevenaar RGC

Teamsamenstelling

Het team bestaat uit opleidelingen en stagiairs, HBO- verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Daarnaast werken we met psychologen (psychotherapeuten, GZ psychologen, klinisch psychologen), psychiaters, psychodiagnostisch medewerkers, GZ agogen, ervaringsdeskundigen en maatschappelijk werkers. Ze worden allemaal goed ondersteund door de collega’s van het secretariaat. De teams zijn werkzaam van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

GG Net vijf mensen in vergadering 139 HR

Het verloop van een werkdag

Op de poli starten de collega’s vaak met een kop koffie en inloop bij elkaar. Er is eigen regie over de agenda’s, om deze in te vullen met afspraken voor behandeling, diagnostiek en/of administratie. De behandelingen op de polikliniek worden zoveel mogelijk in groepsverband aangeboden, tenzij individuele behandelingen beter aansluiten bij de patiënt.

Tijdens de groepsbehandelingen werken veel van onze disciplines samen; samen staan ze sterk en kunnen ze de patiënten de beste hulp bieden.
De individuele hulp is voornamelijk gericht op thema's die meer individuele aandacht vragen, zoals; trauma, dagstructuur, activatie, e.d. De invulling van deze behandelingen is niet vastomlijnd en de behandelaren worden vrij gelaten in het vinden en bieden van de juiste invulling die aansluit op de patiënt. De verpleegkundigen van het poli-team gaan naast het werk op de poli, ook outreachend te werk en zijn dus ook regelmatig op pad.

Het FACT team is werkzaam in de omgeving Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort. Het team start elke ochtend om half negen gezamenlijk en vliegt dan uit en gaat aan het werk in de regio.

De hulp wordt door diverse disciplines geboden en er wordt dus erg veel samengewerkt zoals; samen optrekken en samen op huisbezoek. Naast het werk in de regio komt het team regelmatig samen in Zevenaar voor afstemming en casuïstiek bespreking.

GG Net PR 2022 april R Zeemering HR 2565

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Binnen team Ambulant Zevenaar zijn er volop mogelijkheden voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling. Er zijn diverse opleidingsplekken en veel cursusmogelijkheden voor bijvoorbeeld de vervolgcursus EMDR en schematherapie. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van de expertise van de andere labels binnen GGNet. Dit alles om de patiënten zo goed mogelijk te helpen, collega’s te inspireren en te laten leren van en met elkaar. Ook wordt er veel aandacht besteed aan intervisie binnen het hele team, waarbij onze verpleegkundigen bij hun intervisie ook ruimte hebben voor deskundigheidsbevordering

Expertise: Verpleegkundigen