GGNet Winterswijk is een ambulante behandellocatie met twee poli-teams en twee FACT-teams. Manon Voskamp werkt er als GIOS. De afkorting staat voor GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. Wat maakt ambulant werk zo leuk en waarom schoof ze recent weer in de schoolbanken?

In 2006 stapte Manon voor het eerst over de drempel van GGNet. Ze leidt ons kort rond door haar carrière: ‘Eerst tien jaar de poli in Doetinchem. Daarna Amarum, ons expertisecentrum voor eetstoornissen. Tegelijkertijd begeleidde ik ook psychologen-in-opleiding en was ik aandachtsfunctionaris voor het traineeship voor basispsychologen en praktijkopleider.’

Kans om te specialiseren

‘Via mijn rol rond de opleiding van psychologen kreeg ik veel meer mee van wat er in de organisatie gebeurt, vooral ook op het gebied van beleid en onderzoek. Hartstikke leuk en enorm interessant! Daar wilde ik me wel verder in ontwikkelen. GGNet bood me daarom een opleidingsplek voor de specialisatie tot klinisch psycholoog. Een prachtige kans om nog dieper te duiken in de behandeling van complexe problematiek en om me te ontwikkelen in onderzoek en beleid. De specialisatie duurt vier jaar, waarvan ik de eerste twee jaar in Winterswijk werk.’

Ambulant werken in Winterswijk

‘Winterswijk heeft twee poli-teams en twee FACT-teams. Op de poli begeleiden mijn collega’s en ik volwassenen met matige tot ernstige psychische problemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over depressie of PTSS. Maar ook over persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van problemen. Daarnaast werk ik in het FACT-team. FACT staat voor Flexibel Assertive Community Treatment. In dit team bieden wij zorg, behandeling en ondersteuning aan patiënten met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met complexe maatschappelijke problemen. Zelf werk ik alleen hier, op de GGNet-locatie, maar er zijn ook collega’s die bij mensen thuis langs gaan. In Winterswijk werken we dus ambulant over de volle breedte.’

Ambulant = variatie

Manon diagnosticeert en behandelt mensen die met complexere problematiek naar haar toekomen. De variatie in haar werk is groot, vertelt ze. ‘Ieder mens is anders, dat vraagt dus ook om steeds een andere aanpak. Afhankelijk van de geschiedenis die mensen hebben doorgemaakt. Afhankelijk van hun manier om met problemen om te gaan. Dáár sluit ik bij de behandeling op aan.’ De variatie is bovendien groot, omdat Manon mensen individueel en in groepen behandelt. ‘Ik heb geen vaste dagen voor de verschillende werkzaamheden, dat loopt allemaal door elkaar; ik hou van die afwisseling.’

Eén-op-één

Manon geniet van de puzzel die ze één-op-één met patiënten legt. ‘Wij hebben een werkrelatie met elkaar, zo zie ik dat. En dat bedoel ik niet zakelijk of afstandelijk, maar juist persoonlijk en dichtbij. Ik wil wegblijven van het aanleren van kunstjes. De best geslaagde behandelingen zijn de behandelingen waarin patiënten een afslag nemen, die ik vooraf niet bedacht had. Ze ontdekken dan door ons samenspel: “Hé, als ik het zó doe, dan kan ik er op die en die manier op eigen kracht verder mee. Als dat lukt, maak je het verschil waar je samen naar op zoek bent.’

In de groep

‘In de groepsbehandelingen werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Ook daar gaat het om samenspel – niet alleen met mij als behandelaar, maar ook met de andere patiënten. Groepsbehandeling valt onder het standaard aanbod van GGNet. Maar wat deelnemers ermee doen is heel verschillend. Mensen pikken heel verschillende dingen op uit de sessies. Daar komt bij: degenen die minder “ver” zijn, leren van groepsgenoten die al meer stappen hebben gezet. Waardoor de mensen die al verder zijn, ontdekken: “Daar stond ik ooit ook; ik heb echt al vooruitgang geboekt!”

Van zorg naar gezondheid

GGNet maakt de beweging van zorg naar gezondheid. Voorheen lag de focus vooral op: zorgen voor iemand. Tegenwoordig is de insteek om patiënten weer grip te laten krijgen op hun leven, zodat ze weer kunnen meedoen. Manon: ‘En dat in een samenleving, waarin gemeenschapszin zeldzamer wordt en je als individu meer op jezelf bent aangewezen. Om de beweging van zorg naar gezondheid te maken, moeten we dingen dus anders doen en anders organiseren. Niet alleen binnen GGNet, maar in verbinding met de regio.’

Samenwerken in de Achterhoek

Ook in de Achterhoek wordt hard gewerkt om mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen helpen, met zo kort mogelijke wachtlijsten. De locaties in Winterswijk, Doetinchem en Zevenaar onderzoeken daarvoor de kansen van een gezamenlijk “behandelhuis”. Manon: ‘We bekijken met elkaar of (en hoe) het mogelijk is om bepaald aanbod op alle drie de locaties aan te bieden en specifiek aanbod bijvoorbeeld alleen in Winterwijk. Die zoektocht sluit mooi aan op mijn opleiding tot klinisch psycholoog en vooral op onze gezamenlijke ambitie: beter en sneller naar een mentaal gezondere regio!’

Vacatures Ambulant

Wil je werken op een Ambulante afdeling binnen GGNet? We maken graag kennis met je. We werken op verschillende locaties in Noord- en Oost-Gelderland. Kijk eens tussen onze vacatures of neem contact op met onze recruiters om te kijken wat de mogelijkheden zijn: werkenbij@ggnet.nl