Sibren Naglé (25) is psychiatrisch verpleegkundige bij De Boog, de forensische psychiatrische afdeling van GGNet. In die vaak hectische omgeving is hij een baken van rust, hoort hij van collega’s. Dat helpt hem bij wat hij het fijnste vindt aan zijn werk: in gesprek gaan met patiënten. Hen als mens zien en proberen écht contact te maken – een ervaring die velen niet kennen.

“’Ik heb weinig mensen toegelaten, maar het is jou gelukt.’ Deze opmerking van een van mijn patiënten vind ik een groot compliment. Het is een ervaring die ik al onze patiënten gun: écht contact van mens tot mens. Velen van hen hebben van huis uit niet meegekregen hoe je op een gezonde manier met anderen omgaat. Ik zie het als een van de belangrijkste uitdagingen in mijn werk om hun bij te brengen wat gezonde vormen van denken en doen zijn. Om het zaadje te planten voor die gedragsverandering.”

Spiegel voorhouden
“Onze patiënten hebben een delict gepleegd. Maar onze focus ligt bij de persoon: wie ben je, wat is je achtergrond? Vaak blijkt dat ze hun hele leven overvraagd zijn. Dat zij vaak op hun tenen liepen om hun hoofd boven water te houden. Hun gedrag is medebepaald door hun omgeving en leefomstandigheden. Ik praat niet goed wat zij gedaan hebben, maar ik kan meestal wel begrijpen waarom het is misgegaan. Daarom ga ik in gesprek met hen als persoon, niet als ‘dader’. ‘Wat maakt het dat je doet wat je doet?’, wil ik weten. ‘Wat als een ander zich naar jou toe zo zou gedragen? Wat zou je daarvan vinden?’ Ik houd ze een spiegel voor.”

Luisteren en grenzen stellen
“Een paar maanden geleden namen we bij De Boog een man op aan wie de rechter verplichte forensische zorg heeft opgelegd. Zijn houding, gedrag en taalgebruik waren vaak agressief. Mijn collega’s en ik proberen daar doorheen te breken. Door naar hem te luisteren, er voor hem te zijn. En door hem te laten weten: dit gedrag – vaak aangeleerd om te kunnen overleven – is niet gezond, wat je doet kan niet. Hier trekken we een grens. Door hem telkens aan te spreken op gedrag – en niet op zijn persoon – is hij wenselijker gaan reageren. Waardoor anderen weer vriendelijker op hem reageren. Die ervaring helpt hem verder, nu en straks als hij weer op eigen benen staat. Wat mij drijft is om onze patiënten weerbaarder te maken. Het is niet realistisch om te denken dat geen van hen nog struikelt na het verlaten van De Boog. Maar wellicht lukt het hun om niet te vallen, om niet de bodem te raken. Dat is ook winst.”

‘Onze patiënten hebben een delict gepleegd. Maar onze focus ligt bij de persoon: wie ben je, wat is je achtergrond?’

Badmintonnen
“Niet alle patiënten kunnen of willen hun verhaal meteen delen. Sommigen komen met een verslaving binnen of zijn net afgekickt. Een aantal valt terug. En er zijn er die duidelijk maken dat zij niet geholpen willen worden. Ik zal ze mijn hulp nooit door de strot duwen. Ik vraag ze wel waarom ze niet geholpen willen worden, misschien zit daar toch een ingang. En ik laat blijken dat ik in de buurt ben, mochten ze er alsnog gebruik van willen maken. Aan patiënten die vrijheden onder begeleiding hebben kan ik voorstellen om een eindje te gaan wandelen. Met de man over wie ik het net had, ben ik gaan badmintonnen. Samen iets ondernemen schept een band. Het helpt bij het opbouwen van vertrouwen en maakt het wat eenvoudiger om te gaan delen.”

Fijn team
“Na mijn opleiding Maatschappelijk werk en een baan in de gehandicaptenzorg ben ik de mbo-opleiding Verpleegkunde gaan doen. Niet omdat ik er altijd al van droomde om verpleegkundige te worden, maar omdat ik gefascineerd raakte door de ervaringen van familie en vrienden die al in de ggz werkten. Dat wilde ik ook! Inmiddels heb ik het alweer vier jaar goed naar mijn zin bij GGNet, mede door het fijne team waarin ik werk.”

Verder ontwikkelen
“Als team dragen we veel verantwoordelijkheid en nemen we veel beslissingen zelf. Dan is het belangrijk om feedback te kunnen ontvangen en geven. We vragen elkaar daar ook actief naar. Ieder van ons is heel gedreven; we willen onszelf en elkaar sterker maken. Ik heb mijn collega’s bijvoorbeeld gevraagd om me erop te wijzen als ik in een gesprek met een patiënt te lang wacht met het stellen van grenzen. Daarin wil ik mezelf verbeteren, ook voor hen. Forensische scherpte – de alertheid van professionals op mogelijk delictgedrag – is super belangrijk in ons werk. Ik verheug me erop om me verder te ontwikkelen en kijk uit naar de nieuwe uitdagingen die me nog te wachten staan.”

Werken bij FPA De Boog?

Wil jij aan de slag in een gedreven en multidisciplinair team binnen FPA de Boog? Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. We maken graag kennis met je. Kijk eens tussen onze vacatures of neem contact op met onze recruiters om te kijken wat de mogelijkheden zijn: werkenbij@ggnet.nl.