Eerder heb ik stage gelopen in de ouderenzorg en het ziekenhuis. Vaak zijn deze branches veel meer gericht op lichamelijke problematiek. Dit is mijn eerste stage binnen de psychiatrie. Ik vind het erg leuk dat ik in deze branche weer op een andere manier uitgedaagd word. Bij de andere branches ging het erg veel om kennis die ik heb. Binnen de psychiatrie word ik ook heel erg uitgedaagd om te leren hoe ik op verschillende manieren met mensen om moet gaan.

Op de leerafdeling werk je met meerdere stagiaires samen. Samen met de stagiaires houd je de afdeling draaiende. Dit is erg prettig, want zo kun je met elkaar brainstormen, ervaring opdoen en kennis delen. Op de afdeling zijn altijd coaches aanwezig. Zij begeleiden je binnen dit traject. Je kunt altijd terugvallen op de coaches voor vragen en hulp. De coaches kijken ook samen met jou naar je opdrachten en examens.

Op de leerafdeling komen meerdere ziektebeelden voor. Hierdoor krijg je meer kennis en verdieping van deze ziektebeelden. Je leert omgaan met bepaalde situaties die je tegen kunt komen binnen de psychiatrie. Doordat je met meerdere stagiaires op de leerafdeling werkt kun je elkaar hier ook in helpen en van elkaar leren.

Ik ben begonnen met mijn stage tijdens de COVID-19. Dit is een rare periode om stage te lopen. Ik ben wel erg blij dat dit alsnog mogelijk is op de leerafdeling. Er zijn maatregelen genomen binnen De Meent, waardoor je alsnog veilig kunt werken.

Ik heb het erg naar mijn zin op de leerafdeling van GGNet. Er is een fijne samenwerking met stagiaires en coaches. Je krijgt alle ruimte om te leren en vragen te stellen.

Annelies Klouwen