De Meent

De Meent biedt plaats aan 96 volwassenen met langdurige psychiatrische of psychosociale problemen. Deze mensen hebben intensieve begeleiding en de bescherming van een ziekenhuisterrein nodig. De Meent biedt 24-uurs zorg bestaande uit behandeling, verpleging en woonbegeleiding op het terrein van GGNet in Warnsveld. Op de afdeling verblijven patiënten in groepswoningen, semi-appartementen of appartementen.

Jongeren arm over schouder

Leerafdeling de Meent

Een van de teams binnen De Meent, is de Leerafdeling. Op deze afdeling werken 12 studenten samen met een voltallig team. Er werken zowel mbo- en hbo-verpleegkunde, als hbo Social Work studenten.

Er wordt gewerkt vanuit de principes van ‘Rehabilitatie en Herstel'. Naast de behandeling van patiënten is opleiden erg belangrijk op deze Leerafdeling.

Bekijk hier de welkomstmap

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 236

De Mark 5&7

De Mark 5&7 biedt plaats aan 12 volwassenen met langdurige psychiatrische of psychosociale en somatische problemen. Deze mensen hebben behoefte aan kleinschaligheid, nabijheid van verpleging, voorspelbaarheid en een woonomgeving die is ingericht om hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, douchestoel of tillift te gebruiken.
Men biedt vanuit de herstelvisie, intensieve 24-uurs zorg bestaande uit behandeling, verpleging en woonbegeleiding. 

De Mark 5&7 bestaat uit twee bungalows, geschakeld via een binnentuin.
In iedere bungalow verblijven zes volwassenen, in de leeftijd van 34 tot 84 jaar. Groepswonen, met de bescherming van een ziekenhuisterrein.

Expertise: Psychologen

Leerafdeling de Mark 5&7

Een van de teams binnen de IVB bungalows, is Leerafdeling de Mark 5&7. Op deze afdeling werken 10 studenten samen met een voltallig team. Er werken zowel mbo- als hbo-verpleegkunde studenten.

Er wordt gewerkt vanuit de principes van ‘Rehabilitatie en Herstel'. Naast de behandeling van patiënten is opleiden erg belangrijk op deze Leerafdeling.

Expertise: Verpleegkundigen

Stage lopen

Aan het begeleidingsproces van iedere stagiair wordt veel aandacht besteed. Je gaat van geleid leren, naar begeleid leren, tot zelfstandig leren. Concreet betekent dit dat je bij aanvang van je stage wordt aangestuurd, zodat je de patiënten en de afdeling goed leert kennen.
Als je je weg een beetje kunt vinden, ga je verantwoordelijkheden dragen die je zelf aankunt. In de laatste fase ga je, vaak samen met medestudenten, oplossingen vinden voor werkproblemen.

Tijdens je hele leerproces gaat er veel aandacht uit naar reflecteren en je persoonlijke ontwikkeling als beginnend beroepsbeoefenaar. Voor iedere stagiair zijn er vaste begeleidingsmomenten gepland, waarbij je begeleiders ook aanwezig zijn.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 002

Wij bieden:

  • een stageperiode van minimaal 30 weken
  • een 36-urige stagevergoeding per week
  • theoretisch onderwijs in de praktijk (extra diepgang in de GGZ)
  • schoolvakanties mag je naar eigen inzicht gespreid opnemen
GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 078

Samenwerking tussen beide Leerafdelingen

Leerafdeling de Meent en Leerafdeling de Mark 5&7 zijn twee aparte afdelingen op het terrein in Warnsveld, met beiden hun eigen expertise. 
Er is echter wel sprake van een onderlinge samenwerking. Zo volgen stagiairs van beide Leerafdelingen, gezamenlijk lessen op het terrein In Warnsveld. De lessen bieden een verdere verdieping in het vakgebied 
Betrokken mbo- en hbo opleidingsinstituten uit de regio en professionals vanuit GGNet, verzorgen gezamenlijk het lesaanbod.

Er is laagdrempelig contact tussen coaches en opleiders van beide afdelingen. Ook krijgen stagiairs de mogelijkheid om kennis te maken met de andere Leerafdeling, door een geplande uitwisseling van 14 dagen tijdens de stageperiode. 

Beide afdelingen werken samen met hetzelfde multidisciplinaire team van IVB Warnsveld en ontmoeten elkaar regelmatig tijdens gezamenlijke overlegmomenten.

Meisje met telefoon en fiet

Stagiaires in beeld

Deze video is gemaakt voor en door stagiairs, om een beter beeld te geven van een Leerafdeling.

'Wij als stagiaires hebben een les gekregen over Gastvrijheid, hierbij hebben we stilgestaan bij het welkom heten. We hebben het initiatief genomen om een video te maken waarbij je een beter beeld krijgt van een Leerafdeling en de werkzaamheden op een dag.

Dus lijkt het jou leuk om stage te komen lopen bij de Leerafdeling, bekijk de video en neem vooral contact op!

We hopen je binnenkort te zien'.

Samenwerkingsverband

Binnen de Leerafdelingen van GGNet, hebben we een samenwerkingsverband met de volgende onderwijsinstellingen:

Leerafdeling de Meent

  • Saxion Hogescholen Deventer/Enschede
  • Rijn IJssel College
  • Windesheim
Leerafdeling de Mark 5&7
  • ROC Aventus (Apeldoorn, Deventer, Zutphen)
  • Saxion Hogescholen Deventer/Enschede
Getty Images 565886983 Kleur Corr RGB

Nieuwsgierig?

Neem contact op met de opleidingsfunctionaris, van één de Leerafdelingen:

Leerafdeling de Meent

Mail of bel Nancy Venhorst, opleider bij GGNet:
n.venhorst@ggnet.nl of 06 - 31 97 30 63

GG Net Teamdag MO 140324 084

Leerafdeling de Mark 5&7

Mail of bel Janna de Roos, opleider bij GGNet:
j.deroos@ggnet.nl of 06 - 25 74 34 58

GG Net Teamdag MO 140324 092