Het verhaal van Ashra

“Ashra is een vrouw van 35, die al jarenlang kampt met een eetstoornis. Als klinisch psycholoog startte ik een behandeling gericht op het verwerken van traumatische ervaringen, die onderliggend waren aan de eetproblematiek. Deze behandeling moesten we een aantal keer onderbreken doordat Ashra fors afviel.

Omdat in het verleden Anorexia nervosa was geclassificeerd, werd steeds niet gestart met sondevoeding. Door een second opinion bij Amarum werd duidelijk dat bij patiënte geen sprake is van vervorming van het lichaamsbeeld of angst om aan te komen. De classificatie werd aangepast naar een Ongespecificeerde voedings- of eetstoornis met daarbij veel aandacht voor de onderliggende factoren die maken dat het haar soms gewoon niet lukt om te eten. Hierdoor nam de strijd met verschillende betrokken hulpverleners af. De al bij patiënte betrokken vrijgevestigde diëtiste heeft samen met de huisarts Ashra, in overleg met mij en de psychiater van ons FACT-team, doorverwezen naar een Maag-Darm-Leverziekten arts in het ziekenhuis.

Sondevoeding is nu opgestart, waar de wijkverpleging verantwoordelijk voor is. Om de sondevoeding te zijner tijd weer te kunnen afbouwen en weer een normaal eetpatroon te kunnen opbouwen, is hulp nodig van vrijwilligers en vanuit de WMO.

Aangezien er verschillende onderdelen van de behandeling afgestemd moeten worden, is het fijn dat er bij het FACT-team een verpleegkundig de rol van coördinerend behandelaar heeft. Zij verzorgt de afstemming met alle partijen, waardoor ik nu beter dan voorheen in staat ben om de psychotherapie vorm te geven.”

Naomi, verpleegkundig specialist

Verleg jij de focus in de GGZ?

Amber, GZ-psycholoog

Verleg jij de focus in de GGZ?

17 d6abdc2f15 Amber