Ervaring Paul

Bij een goede analyse van de complexe problematiek van kwetsbare ouderen komt heel wat kijken. Veel ouderen praten niet gemakkelijk over hun psychische klachten. En dat zij daarbij vaak onbegrepen lichamelijke klachten en cognitieve problemen hebben, maakt hun diagnose en behandelplan tot een ingewikkelde puzzel. Een puzzel die psychiater Paul Naarding juist zo graag legt.

Ervaring Daniëlle

Daniëlle Emmerink is ouderenpsychiater bij GGNet en geniet van alle facetten van haar werk: het persoonlijk contact met patiënten, hun levensverhalen en het ontrafelen van de combinatie van lichamelijke en psychiatrische klachten waar zij vaak mee kampen. En ook de samenwerking met ketenpartners vindt ze leuk en leerzaam. ‘En broodnodig. Hoe beter wij afstemmen, hoe beter onze zorg aan de ouderen in onze regio.’

15 e05d9e883d 15 1361602e73 danielle emmerink

Ervaring Tamara

Tamara Langeveld is verpleegkundig specialist ggz bij GGNet Ouderen. Een van de belangrijkste lessen die zij in haar werk geleerd heeft: je hebt het leven niet altijd in de hand. Iedereen kan te maken krijgen met een depressie, verslaving of andere psychische ziekte – door een opeenstapeling van gebeurtenissen of een aangeboren kwetsbaarheid. ‘Hoe kan ik eraan bijdragen de laatste levensjaren van mijn patiënten nog zo plezierig mogelijk te maken? Dat is wat mij drijft.”

Tamara

Ervaring Saskia

Saskia Harmans is psychiatrisch verpleegkundige bij RGC kliniek ouderen, de opnameafdeling voor ouderen van GGNet in Apeldoorn. Daar is ze ook werkbegeleider van leerling-verpleegkundigen. Ze heeft een prachtig vak – waar best wat vaker de spotlights op gezet mogen worden.

“Oudere mensen hebben veel levenservaring, interessante verhalen en vaak ook humor. Doordat ze doorgaans langere tijd bij ons op de opname verblijven, leren we die kant van hen ook kennen. Het diepere contact met deze mensen vind ik heel bijzonder.”

Saskia Harmans

Ervaring Rob

“Ouderen vormen zó’n interessante en gevarieerde doelgroep. Ik zie 80-jarigen met de geest van een 40-jarige en 60-jarigen die je eerder 80 zou geven. Bovendien ben ik voor ouderen doorgaans psychiater en dokter tegelijk; er is vaak meer aan de hand, maar wat precies?”

Rob Mellink studeerde geneeskunde om huisarts te worden. Hij vond elk onderdeel van zijn studie interessant, behalve psychiatrie. Maar na een erg leuke stage bij een Heerlense ggz-instelling, waar hij ook nog kon doorstromen naar een opleidingsplaats, was hij om. Rob werkte twaalf jaar bij GGzCentraal in Lelystad en is sinds 2009 psychiater ouderen bij RGC Apeldoorn.

Rob Mellink

Ervaring Ben

“Het is belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander. Om niet puur medisch, maar van mens tot mens in gesprek te gaan. Wat wil iemand, wat kan iemand, wat is daarvoor nodig, welke stap komt eerst?''

Ben Koster (75) kampte ruim 25 jaar met ernstige depressies. Hij werd meerdere keren opgenomen en volgde een aantal langdurige behandelingen. Sinds tien jaar werkt hij als ervaringsdeskundige om cliënten bij hun acceptatie- en herstelproces te ondersteunen. De laatste jaren doet hij dat voor het ambulante team Ouderen van GGNet.

Ben Koster

Ervaring Jeanine

Jeanine Heunen werkt al vijftien jaar als GZ-psychologe op de ambulante poli ouderen van GGNet in Doetinchem. ‘Het klinkt misschien wat vreemd, maar de kwetsbaarheid van deze doelgroep raakt en motiveert me. Veel ouderen kampen met meerdere aandoeningen waardoor hun afhankelijkheid van naasten en zorgverleners toeneemt. Dat is niet niks, realiseer ik me, dus focus ik altijd op wat nog wél mogelijk is. Dat is een hele mooie uitdaging. Bovendien heb ik ontzettend fijne collega’s. Die vijftien jaar dank ik zeker ook aan hen.’

Jeanine

Ervaring Miranda

Na haar opleidingen mbo-v en hbo-v en heel wat jaren werkervaring besloot Miranda Markink zich verder te ontwikkelen tot verpleegkundig specialist (VS) en regiebehandelaar bij GGNet Ouderen in Groenlo. Een gouden greep. ‘Het werken voor en met deze doelgroep is veelzijdig en ontzettend leuk. En dan heb ik ook nog een geweldig team!’

Miranda Markink

Ervaring Gea

Gea de Kaste is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv’er) bij GGNet Ouderen in Doetinchem. Daarnaast werkt ze als POH-ggz bij een huisartsenpraktijk en leert ze zorgprofessionals de fijne kneepjes van video-interventie in de ouderenzorg.

De samenwerking met het ‘netwerk’ van de patiënt is heel belangrijk voor het slagen van een behandeling. Bij ouderen behoren vaak ook mantelzorgers, buren, thuiszorg, verpleeghuis en bijvoorbeeld dagbesteding daartoe. Wat heeft iemand nodig van mij en van ons? Wat sluit het beste bij hem of haar aan? Gaan we linksom of rechtsom? Dat puzzelen en samen afstemmen vind ik heel interessant.”

Gea de Kaste

Ervaring Margreet

Margreet ter Harmsel is sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de polikliniek Ouderen. Het afleggen van huisbezoeken vindt ze een van de leukste onderdelen van haar werk. Hoe wonen mensen en met wie? ‘Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor de eigenheid van patiënten en van daaruit te kijken hoe ik kan bijdragen aan herstel.’

Margreet ter Harmsel

Ervaring Marloe

GGNet collega Marloe Willemsen, verpleegkundig specialist ggz Ouderen Achterhoek, vertelt over haar ervaringen en drive in het boek ''Wanneer het misgaat in je hoofd''.

Marloe Willemsen

Werken als psychiater bij GGNet Ouderen

Ouderenpsychiatrie wordt gezien als expertise binnen GGNet. Een team zeer ervaren behandelaren werkt samen aan het steeds meer expertise opdoen op het gebied van ouderenpsychiatrie. Bouke, Ilse en Daniëlle zijn drie ambitieuze collega’s die je graag meer vertellen over hun werk.

ERG BELANGRIJK IS DE REGIONALE FUNCTIE DIE JE HEBT ALS OUDERENPSYCHIATER IN DE REGIO. JE ZET IN OP GOEDE VERBINDING MET HET NETWERK. GGNET STREEFT NAAR NIEUWE, WIJKGERICHTE, GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR OUDEREN.