Wat we doen

De crisisdienst is gespecialiseerd om onmiddellijke hulp te bieden aan mensen die te maken hebben met acute psychische of psychiatrische crises. Dit kunnen situaties zijn van ernstige stress, angst, depressie, psychose of andere mentale gezondheidsproblemen waarbij dringend professionele hulp nodig is.

Hoe we werken

Wanneer iemand dringend psychische hulp nodig heeft, is de Crisisdienst er om te helpen. Het proces start wanneer een verwijzer, zoals een huisarts of andere hulpverlener, inschat dat de situatie acuut hulp vereist. Deze professional neemt dan contact op met de Crisisdienst voor overleg. Na dit overleg zal de Crisisdienst telefonisch contact opnemen om een afspraak te plannen. Deze afspraak kan plaatsvinden op het kantoor van de Crisisdienst, maar indien nodig, kan de hulpverlener ook naar patiënt toe komen. Dit kan thuis zijn, bij een huisartsenpost, of in de beoordelingskamer van GGNet.

Tijdens de afspraak bespreekt de hulpverlener van de Crisisdienst met de patiënt en eventueel betrokken familieleden wat er speelt. Er wordt dan samen naar een plan van aanpak gezocht dat zich richt op een passende oplossing voor de crisis. Dit kan variëren van vervolggesprekken en crisisstabilisatie tot medicatie, psychiatrisch onderzoek, vrijwillige of gedwongen opname, of een combinatie hiervan. Er zijn ook mogelijkheden voor kortdurende oplossingsgerichte behandeling of behandeling bij de Acute Deeltijd in Apeldoorn of Doetinchem.

Van elke crisisinteractie tussen de patiënt en de Crisisdienst wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt gedeeld met de verwijzer en huisarts, en wordt ook in het patiëntendossier bewaard. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn en dat er continuïteit in de zorg en nazorg is. De Crisisdienst staat garant voor professionele, empathische en doeltreffende hulp tijdens kritieke momenten.

Waar we zitten

De Crisisdienst van GGNet is actief in de regio’s: Apeldoorn-Zutphen en de regio Achterhoek-Liemers. Beide regio’s hanteren dezelfde werkwijze.

Werkgebied GG Net 2022 ev